Bibliografie

Mostert M. 690. Heidenen bekeren is lastig werk. In: Heerma van Voss L, 't Hart M, Davids K, Fatah-Black K, Lucassen L, Touwen J et al., editors. Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo-Anthos-Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2018. p. 87-92.
Callewier H. Remembrance and Literacy: Memorial Practices of the Secular Clergy in Fifteenth-Century Bruges. In: Mostert M, Adamska A, editors. Uses of the Written Word in Medieval Towns. Vol 28. Turnhout: Brepols; 2014. p. 313-23. (Utrecht Studies in Medieval Literacy; vol 28).
Burgers JW, Mostert M. De manie overal vervalsingen te zien. Oorkondenvervalsingen in Egmond en Holland. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 103-23. (Egmondse studiën; vol 5).
Mostert M. Veelkleurige religie en zakelijk schriftgebruik. Religie en schrift in middeleeuws Holland. In: de Nijs T, Beukers E, editors. Geschiedenis van Holland. Deel I: tot 1572. Vol 1. Hilversum: Verloren; 2002. p. 149-96. (Geschiedenis van Holland; vol 1).
Mostert M. De vroegste geschiedenis van de schriftcultuur in Holland. In: Blok DP, editor. Datum et actum: Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Vol 29. Amsterdam: P.J. Meerstensinstituut; 1998. p. 315-30. (Publikaties van het P. J. Meertens-instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde van de Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen; vol 29).
Overgaauw EA. De liturgie van de Kruisheren in de Middeleeuwen. In: Mostert M, Demyttenaere A, editors. De Betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen. Vol 22. Hilversum: Verloren; 1995. p. 195-216. (Amsterdamse historische reeks. Grote serie; vol 22).
Mostert M. La clôture brisée. Les laïcs dans la vie quotidienne des moines aux Pays-Bas septentrionaux (Xe-XIIe siècles): le cas d'Egmond. In: Derwich M, editor. La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R. Wroclaw-Ksiaz, 30 nov. - 4 déc. 1994. Vol 1. Wroclaw; 1995. p. 227-41. (Travaux du L.A.R.H.C.O.R. Colloquia; vol 1).