Bibliografie

de Loos I. De liturgie in de Zutphense Sint-Walburgiskerk. In: van Aelst J, van der Poel D, Rose(E)EGE, Kügle K, editors. Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen. Vol 139. 2nd ed. Hilversum: Verloren; 2012. p. 121-59. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 139).
de Loos I. Attributions and Re-Attributions. The Origin and Function of Liturgical Manuscripts in the Low Countries. In: As-Vijvers AMW, Hermans JMM, Huisman GC, editors. Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002. Vol 3. Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy; 2008. p. 283-306. (Boekhistorische Reeks; vol 3).
de Loos I. En tóch konden ze zingen in Egmond. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 125-44. (Egmondse studiën; vol 5).
Goorhuis G, de Loos I. Het Plechelmusofficie. In: Goorhuis G, Oude Nijhuis J, editors. Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal. Zutphen: Walburg Pers; 2005. p. 169-200.
de Loos I. Van kaarsen en kerken: liturgie, paraliturgie of géén liturgie? In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Vol 20. Hilversum: Verloren; 2004. p. 221-37. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 20).
de Loos I. Liturgy and Chant in the Northern Low Countries. Tijdschrift van de koninklijke vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis. 2003;53:9-48.
de Loos I. Egmond of Rijnsburg liturgische handschriften van een grafelijke abdij. In: Vis GNM, editor. Boeken en handschriften uit Egmond. De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven. Vol 4. Hilversum: Verloren; 2002. p. 103-42. (Egmondse Studiën; vol 4).