Bibliografie

Janssens H. De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden (1133-1139). In: Appelmans J, editor. Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. Vol 102/1. Asse: Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel; 2019. p. 19-37. (Eigen Schoon en De Brabander; vol 102/1).
Doperé F. De abdij van Floreffe waar de stenen en de dakkappen de weg wijzen naar de middeleeuwen. In: Janssens H, editor. Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe. Vol 28. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2018. p. 25-37. (Bijdragen van de contactdag; vol 28).
De Ceukelaire M. De rots van Floreffe en de bouwstenen van de abdij. In: Janssens H, editor. Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe. Vol 28. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2018. p. 17-23. (Bijdragen van de contactdag; vol 28).
Lombet J. Floreffe sur le chemin de saint Norbert. In: Janssens H, editor. Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe. Vol 28. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2018. p. 7-16. (Bijdragen van de contactdag; vol 28). Abstract
Aerts E. Aspecten en ontwikkeling van het bierbedrijf in Brabant sedert de volle middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 7-26. (Bijdragen van de contactdag; vol 27). Abstract
Janssens H. Brouwen van bier door de abdij van Averbode. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 47-59. (Bijdragen van de contactdag ; vol 27).
Janssens H. Brouwen van bier door de abdij van Averbode. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 47-59. (Bijdragen van de contactdag ; vol 27).
Magnus K. Parkbier. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen. Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 27-45. (Bijdragen van de contactdag; vol 27). Abstract