Bibliografie

de la Haye R. Amandus, bisschop van Maastricht. In: den Boer WA, Booma JGJ, Jacobs APJ, Jacobs JYHA, editors. Onder ‘t kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn. Vol 4. Gouda: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; 2010. p. 15-29. (Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 4).
Kurris A, de la Haye R. Het officie van de H. Lambertus. Tijdschrift voor Gregoriaans. 2007;32:129-33.
de la Haye R. Het middeleeuwse officie van het hoogfeest van Sint Servatius te Maastricht. Deel I. Tekstkritisch onderzoek. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 1997;133:93-140.