Bibliografie

Claassens GH. De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 125-50.
Claassens GH. Ende gaet inder sartroeysen ordine. De kartuizers en de Catharina van Siena-cultus in de Lage Landen. In: Molvarec SJ, Gaens T, editors. A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Vol 2. Leuven: Peeters; 2013. p. 211-30. (Studia Cartusiana; vol 2).
Claassens GH. Petrus Naghels vertaling van Cassianus’ Collationes patrum. In: Delsaerdt P, Kayaert E, editors. Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst. Handelingen van het congres gehouden in Antwerpen op 10 december 2004. Vol 3. Antwerpen: Vereniging van Antwerpse Bibliofielen; 2005. p. 99-121. (Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen. Nieuwe Reeks; vol 3).