Bibliografie

Raaijmakers J. Missions on the Northern and Eastern frontiers, c. 700-1100. In: Beach A, Cochelin I, editors. The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. I. Origins to the Eleventh Century. Cambridge: Cambridge University Press; 2020. p. 485-501.
Raaijmakers J. Bezinning op de betekenis van Kerst? In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K, editors. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Vol 171. Hilversum: Verloren; 2018. p. 218-23. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 171).
Diem A. The Carolingians and the Regula Benedicti. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ(B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C, editors. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. p. 243-61.
Goosmann E, Meens R. A mirror of princes who opted out: Regino of Prüm and royal monastic conversion. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ(B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C, editors. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. p. 297-313.
van den Hoven van Genderen AJ. Incest, penance and a murdered bishop: the legend of Frederic of Utrecht. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ(B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C, editors. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. p. 4098-433.
Wood IN. Reform and the Merovingian church. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ(B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C, editors. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. p. 95-111.
Raaijmakers J. Een tijd van bijgeloof en superstitie? Reliekverering en geloof in de late oudheid en de vroege middeleeuwen. In: Meens R, van Rhijn C, editors. Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en perspectieven. Zwolle: Wbooks; 2015. p. 93-109.