Bibliografie

Claassens GH. De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 125-50.
Folkerts S. De Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament (eind veertiende eeuw). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 165-76.
Meuwese M. Verluchting in bijbelhandschriften: Bijbelvoorstellingen in een middeleeuws jasje. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 25-35. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Corbellini S. De Noordnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament: Het paradijs in een kloostercel. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 131-45. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van Dalen-Oskam KH. Bijbelstof op rijm: "Som so vielt in goeden lande. Dat brochte vrucht menegherande". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 37-48. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Kwakkel E. Overlevering van Middelnederlandse bijbelvertalingen, 1250 - 1500: Het boek der boeken. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 13-23. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
den Hollander A. Middelnederlandse Levens van Jezus: "Uuten .iiii. ewangelisten ene evangelie ghemaect". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 179-90. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Desplenter Y. Middelnederlandse psaltervertalingen: "Het is nergens voor nodig om veel meer boeken dan het psalter te bestuderen". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 77-86. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
den Hollander A. Middelnederlandse Levens van Jezus: "Uuten .iiii. ewangelisten ene evangelie ghemaect". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 179-90. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).