Bibliografie

Folkerts S. De Noord-Nederlandse vertaling van het Nieuwe Testament (eind veertiende eeuw). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 165-76.
Claassens GH. De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400). In: Gilliaerts P, Bloemen H, Desplenter Y, François W, den Hollander A, editors. De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. Heerenveen: Royal Jongbloed; 2015. p. 125-50.
den Hollander A. Middelnederlandse Levens van Jezus: "Uuten .iiii. ewangelisten ene evangelie ghemaect". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 179-90. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Stoop P. De bijbelvertaling in Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken: "Wat wi verstaen bi deser". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 169-77. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van den Berg MK. De Noordnederlandse historiebijbel: Verhaal en moraal in bijbelse (en wereldlijke) geschiedenis. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 59-75. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
van Aelst J. Middelnederlandse bewerkingen van het passieverhaal: Van informatiebron tot meditatietekst. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 147-57. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
de Hommel-Steenbakkers N. Apocalyps: Het laatste boek. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 159-68. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).
Kors MM. De Historiebijbel van 1361: Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw. In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 49-58. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).