Bibliografie

Paquay V. Bisschop, commissaris-legaat en visitator. De laatste hoogkerkelijke bezoeken aan Breda 1570-1590. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2011;64:153-93.
Paquay V. Wijbisschop, officiaal, bedelmonnik, collecteur. Kerkelijke prominenten doen de O.L.V.-kerk te Breda aan. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2008;61:149-70. Abstract
Paquay V. Koren en altaren. De ruimtelijke indeling van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda voor 1590. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2006;59:116-203.
Polak MS, Dijkhof EC. Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade 1108-1381. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2004.
Paquay V. Breda, Bredanaars en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Religie, devoties en manifestaties voor 1590. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2001;54:1-89.