Bibliografie

Rose(E. Versneden gebeden. Liturgische fragmenten in archiefstukken van Utrechtse kapittelkerken. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K, editors. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Vol 171. Hilversum: Verloren; 2018. p. 56-61. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 171).
de Loos I. De liturgie in de Zutphense Sint-Walburgiskerk. In: van Aelst J, van der Poel D, Rose(E)EGE, Kügle K, editors. Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen. Vol 139. 2nd ed. Hilversum: Verloren; 2012. p. 121-59. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 139).
Rose(E. Een 'nieuw' handschrift voor de Egmondse abdij. In: Vis GNM, editor. In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. Vol 3. Hilversum: Verloren; 1997. p. 181-8. (Egmondse Studiën; vol 3).