Bibliografie

Rose (E)EGE. Versneden gebeden. Liturgische fragmenten in archiefstukken van Utrechtse kapittelkerken. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 56-61.
de Loos I. De liturgie in de Zutphense Sint-Walburgiskerk. In: van Aelst J, van der Poel D, Rose (E)EGE, K├╝gle K. Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen. 2e ed. Hilversum: Verloren; 2012. pp. 121-159.
Rose (E)EGE. Een 'nieuw' handschrift voor de Egmondse abdij. In: Vis GNM. In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. Hilversum: Verloren; 1997. pp. 181-188.