Bibliografie

Exporteer 211 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel gelijk is aan A  [Alle filters opschonen]
[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
Rider, J. (2010).  Amitié et tragédie chez Gautier de Thérouanne. (Rider, Jeff, Tock, Benoît-Michel, Ed.).Le diocèse de Thérouanne au Moyen Âge. Actes de la journée d'études tenue à Lille, 3 mai 2007. 39, 99-106.
Mulder-Bakker, A. B. (2010).  Anchorites in the Low Countries. (McAvoy, Liz Herbert, Ed.).Anchoritic Traditions of Medieval Europe. 22-42.
Jordan, W. C. (2010).  The Anger of the Abbots in the Thirteenth Century. The Catholic Historical Review. 96(2), 219-233.
Bremmer Jr, R. H. (2007).  The Anglo-Saxon Continental Mission and the Transfer of Encyclopaedic Knowledge. (Bremmer Jr, Rolf Hendrik, Dekker, Kees, Ed.).Foundations of Learning: The Transfer of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages. 9, 19-50.
Pokorny, R. (2014).  Annales Formoselenses und Annales Heremi II. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 70(2), 465-487.
Preising, D. (2012).  Annunciatie. (Leeflang, Micha, Schooten, Kees van, Ed.).Middeleeuwse beelden uit Utrecht. 1430-1530. 232-233. Abstract
Aarts, B. (1994).  Ansfried, graaf, bisschop. Een stand van zaken. (Coolen, J., Forschelen, J., Ed.).Opera Omnia. II. Een verzameling geschied- en heemkundige opstellen. 7-85.
van Gerven, J. (2016).  Antwerpen in de XIIIe eeuw. De bescheiden opkomst van een stad. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 94(2), 209-254. Abstract
Beets-Anthonissen, M. (2004).  Antwerpen, Sint-Elisabethgasthuis. (Tack, Luc, Dehaeck, Sigrid, Buyle, Marjan, Ed.).Architectuur van Belgische hospitalen. 10, 92-95.
Gaens, T., & Timmermans F. (2015).  Aperçu de l’histoire de la chartreuse des Douze Apôtres au Mont-Cornillon à Liège (1360-1796). (Gaens, Tom, Timmermans, Francis, Ed.).Tradition et transformation. Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne. Colloque international à l’occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010). 306, 11-29.
Mostert, M. (1994).  Apparaat voor de studie van de middeleeuwen. Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie. 28, 96.
Lousberg, L. (2018).  Arabische melodieën in een middeleeuwse Utrechts klooster?. (Jaski, Bart, Mostert, Marco, Vliet, Kaj van, Ed.).Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. 171, 88-93.