Bibliografie

Exporteer 291 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel gelijk is aan E  [Alle filters opschonen]
A B C D [E] F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
E
Williams, D. H. (2016).  The early Cistercian Nuns. 1125-1350. Analecta Cisterciensia. 66, 177-475.
Ó Cróinín, D. (1989).  Early Echternach manuscript fragments with Old Irish glosses. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 135-143.
Hofman, R. (2013).  The Early Reception of the Devotio Moderna among the Crutched Friar. Church History and Religious Culture. 93(4), 505-534.
Netzer, N. (1989).  The early scriptorium at Echternach: the state of the question. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 127-134.
Howe, J. (2020).  Eastern influence on Western monasticism, 850-1050. (Beach, Alison, Cochelin, Isabelle, Ed.).The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. I. Origins to the Eleventh Century. 631-646.
Bellitto, C. M. (2017).  Ecclesia semper reformanda: Medieval Ideas and Attempts at Church Reform. (Melloni, Alberto, Ed.).Martin Luther. A Christian between Reofrms and Modernity (1517-2017). 1, 75-89.
Zarri, G. (2015).  Ecclesiastical Institutions and Religious Life in the Observant Century. (Mixson, James D., Roest, Bert, Ed.).A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond. 59, 23-59.
Boffa, S. (2012).  Eclaircissements sur le Chronicon genealogicum Nivellense (fin XIIIe siècle). Annales de la Société royale d’Archéologie, d’Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon. 32, 11-17.
van Synghel, G. (1998).  Editie van de schepenoorkonden van 's-Hertogenbosch: dertien oorkonden als supplement op het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311). (Blok, Dirk Pieter, Ed.).Datum et actum: Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. 29, 395-423.
Nève, P. (1998).  The Education of Notaries in the Netherlands: 'Enlightened' Middle Ages v. 'Dark' Early Modern Era?. (Péter, O.M., Szabo, B., Ed.).A Bonis bona discere. Festgabe für Janos Zlinsky zum 70. Geburtstag. 5, 557-567.
van der Vlist, E. (2001).  Een "nieuw" oudste document in het gemeentearchief Leiden?. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 93, 38-43.
Rose,(E.)E. G. E. (1997).  Een 'nieuw' handschrift voor de Egmondse abdij. (Vis, G.N.M., Ed.).In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. 3, 181-188.
Van der Jeught, F. (1995).  Een 16de-eeuws vonnis van de Grote Raad als informatiebron over de kiste van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 99, 73-84.