Bibliografie

Exporteer 27 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Bremmer Jr, Rolf Hendrik  [Alle filters opschonen]
2021
Mulder-Bakker, A. B. (2021). De arm van Johannes de Doper in de Martinikerk van Groningen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 115-117). Zutphen: Walburg Pers.
Kuiken, C. J. (2021). Een voorbeeld van herdenken in de praktijk. De kerk van Hommerts. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 80-81). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B., Kist, M., & Stoter, M.. (2021). Geloven in de praktijk. Daaadkrachtige vrouwen en mannen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 133-139). Zutphen: Walburg Pers.
Rudy, K. M. (2021). Getijdenboeken. Gebruik in huiskamers en kloosters. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 184-189). Zutphen: Walburg Pers.
Rudy, K. M. (2021). Getijdenboeken. Schrijfsters en tekenaressen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 150-159). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Heiligen en relieken. Geloofspraktijken van boeren en burgers. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 100-102). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Het heilig aanschijn van onze heer Jezus Christus in woord en beeld. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 140-149). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Het Hellumse paasspel. De drie Maria’s bij het graf. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 123-132). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B., & Bremmer Jr, R. H.. (2021). Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 8-23). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B., & Bremmer Jr, R. H.. (2021). Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 8-23). Zutphen: Walburg Pers.
Ambrosius, E. (2021). In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 200-211). Zutphen: Walburg Pers.
Nip, R. I. A. (2021). Levenden herdenken doden in en om Groningen in de late middeleeuwen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 76-79). Zutphen: Walburg Pers.
Mulder-Bakker, A. B., & van Beek, L.. (2021). Maria, Onze Lieve Vrouw. Hemelkoningin en Redder in Alle Nood. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 118-122). Zutphen: Walburg Pers.
Koldeweij, J. (2021). Middeleeuwse bedevaartsplaatsen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 235-237). Zutphen: Walburg Pers.
de Blaauw, S. (2021). Nabij, in en rond de kerk. Het godshuis en zijn gebruikers. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 50-75). Zutphen: Walburg Pers.
Looper, B., Santing, C., & van Steensel, A.. (2021). Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 82-99). Zutphen: Walburg Pers.
Bremmer Jr, R. H. (2021). Tussen hel en hemel. Geloof in het laatmiddeleeuwse Friese rechtsleven. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 30-39). Zutphen: Walburg Pers.
Bremmer Jr, R. H. (2021). Tussen hel en hemel. Geloof in het laatmiddeleeuwse Friese rechtsleven. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 30-39). Zutphen: Walburg Pers.
Koldeweij, J. (2021). Vrome reizen vanuit laatmiddeleeuws Groningen en Friesland. Pelgrimstekens en bedevaartsampullen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 216-234). Zutphen: Walburg Pers.
Stoter, M. (2021). ‘Wonder ende waer in Rinsumageest’. Een reliekdoosje uit de zeventiende eeuw. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 109-114). Zutphen: Walburg Pers.
2007
Bremmer Jr, R. H. (2007). The Anglo-Saxon Continental Mission and the Transfer of Encyclopaedic Knowledge. In R. H. Bremmer Jr & Dekker, K. (Red.), Foundations of Learning: The Transfer of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages (Vol. 9, pp. 19-50). Leuven: Peeters.
Bremmer Jr, R. H. (2007). The Anglo-Saxon Continental Mission and the Transfer of Encyclopaedic Knowledge. In R. H. Bremmer Jr & Dekker, K. (Red.), Foundations of Learning: The Transfer of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages (Vol. 9, pp. 19-50). Leuven: Peeters.
Bremmer Jr, R. H. (2007). Footprints of Monastic Instruction: A Latin Psalter with Interverbal Old Frisian Glosses. In S. L. Keefer & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Signs on the edge: Space, text and margin in Medieval manuscripts (Vol. 10, pp. 203-234). Leuven: Peeters.
Kwakkel, E. (2007). Lost but Not Forgotten: References to a Remarkable Middle Dutch "Legenda aurea" manuscript. In S. L. Keefer & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Signs on the edge: Space, text and margin in Medieval manuscripts (Vol. 10, pp. 261-288). Leuven: Peeters.

Pagina's