Bibliografie

Exporteer 24 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur is Nip, Renée I.A.  [Alle filters opschonen]
Book Chapter
van den Hombergh, F. A. H. (1998). Brugman en de brandende ijver: het bericht over zijn preken te Groningen in 1452. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 240-255). Assen: Van Gorcum.
Nip, R. I. A. (2005). Changing Demands, Changing Tools : A Survey of Narrative Historical Sources Written during the Middle Ages in the Northern Low Countries. In W. Verbeke, Milis, L. J. R., & Goossens, J. (Red.), Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind (Vol. 34, pp. 1-20). Leuven: Leuven University Press.
Hermans, J. M. M. (1998). Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474). In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 256-268). Assen: Van Gorcum.
Mulder-Bakker, A. B. (1998). De vrede van abten. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 3-17). Assen: Van Gorcum.
van Spijker, I. 't. (1998). Een matte biografie, een heiligenleven met allure: de dertiende-eeuwse Vita Siardi. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 187-199). Assen: Van Gorcum.
Nip, R. I. A. (1995). Godelieve of Gistel and Ida of Boulogne. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 191-223). New York: Garland Publishing.
Nip, R. I. A. (2016). Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen in de Middeleeuwen, ca. 1267-1594. In M. Hillenga & Krips-van der Laan, H. (Red.), Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen (pp. 9-47 en 180-182). Zwolle: WBooks.
Nip, R. I. A. (2008). Hoofdelingen en stedelingen, een wereld van verschil ca. 1350-1536. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 229-293 en 373). Zwolle: Waanders.
Mulder-Bakker, A. B. (2011). Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 213-227). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (2021). Levenden herdenken doden in en om Groningen in de late middeleeuwen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 76-79). Zutphen: Walburg Pers.
Nip, R. I. A. (2011). Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 229-244). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (2011). Liturgische herdenkingspraktijken in de late middeleeuwen in de stad Groningen. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 229-244). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (2010). Ludeke Jarges (ca. 1410-1469). Een Groningse weduwe en de broeders en zusters van het Gemene Leven. In J. Touber & Brouwer, M. (Red.), De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen (pp. 13-23). Hilversum: Verloren.
Nip, R. I. A. (2008). Opname in een groter verband. In M. G. J. Duijvendak, Feenstra, H., Hillenga, M., & Santing, C. (Red.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 295-361 en 373-374). Zwolle: Waanders.
van Schaïk, R.. (1998). Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 225-239). Assen: Van Gorcum.
Roest, B. (2011). Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. In H. Brand, Benders, J., & Nip, R. I. A. (Red.), Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (Vol. 134, pp. 245-258). Hilversum: Verloren.
Boersma, J. W. (1998). Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 167-186). Assen: Van Gorcum.