Bibliografie

Exporteer 1198 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Eerste Letter Van De Titel is D  [Alle filters opschonen]
2022
Buygis, K. A. - M. (2022). Dating the Translations of Barking’s Abbess-Saints by Goscelin of Saint-Bertin and Abbess Ælfgifu. Journal of Medieval Monastic Studies, 11, 97-130. doi:https://doi.org/10.1484/J.JMMS.5.130743
Appelmans, J. (2022). De abt en zijn hoeves. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 89-98). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
van Eck, X. (2022). De betekenis van de katholieke Goudse Glazen (1552-1572). Tidinge van die Goude, 40(1a), 38-46.
J. Van der Elst, M. (2022). ‘De Doorne Croone’. Een Brusselse fundatie voor drie studenten. Eigen Schoon en De Brabander, 105(2), 161-168.
Van Lani, S. (2022). De hoeve Herendaal in Lubbeek. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 120-132). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Behets, P. (2022). De hoeve van Baerdeghem te Zemst. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 29-54). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Geeraerts, G. (2022). De hoeve van Wahenges in L’Écluse, oud bezit van de abdij van Averbode. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 99-119). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Convens, R. (2022). De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest. Diestsche Cronycke (Vol. 24, p. 216). Diest: Vrienden van het stedelijk Museum & Archief Diest.
van Schaïk, R.. (2022). De teloorgang van de kerk van Lutjewolde. Groninger Kerken, 39(2), 6-15.
Ehlers-Kisseler, I. (2022). Die Ausstrahlung der Gründung des Prämonstratenserstiftes Cappenberg. In K. Görich, Kister, M., & Cremer, M. Luisa (Red.), Cappenberg. 1122-2022. Der Kopf, das Kloster und seine Stifter (pp. 103-125).
Sonntag, J. (2022). Die Gesetzgebung der Cauliten im 13. Jahrhundert. Ausgewählte Zeugnisse ihrer Verfassung. Edition und Übersetzung. Klöster als Innovationslabore (Vol. 10, p. 352). Regensburg: Schnell & Steiner.
Brinzei, M. (2022). Discovering Rutger Dole of Roermond (†1409) via Henry of Rheinfelden’s Collection of Notes. In M. Brinzei (Red.), The Rise of an Academic Elite : Deans, Masters, and Scribes at the University of Vienna before 1400 (Vol. 6, pp. 345-368). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.SSENT-EB.5.131258
2021
Masure, D. (2021). Dag en nacht met de dienst van God bezig. Het augustijnenklooster in Ieper (1261-1796). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 85-89). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Druwé, W.. (2021). De adviespraktijk van Robertus de Lacu, een Gentenaar in Leuven (1463-1483). In F. Judo & Pauwels, J. (Red.), Juventutis Dux, Juris Doctor. Liber amicorum amicarumque Jozef Dauwe (Vol. 1, pp. 69-79). Dendermonde: Het Punt.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). De arm van Johannes de Doper in de Martinikerk van Groningen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 115-117). Zutphen: Walburg Pers.
Trio, P. (2021). De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 263-276). Hilversum: Verloren.
Hauwaerts, E. (2021). De consolatione philosophiae van Boethius in middeleeuws Brugge. In L. Vandamme (Red.), Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis (pp. 9-17). Brugge: Van de Wiele.

Pagina's