Bibliografie

Exporteer 510 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Eerste Letter Van De Titel is H  [Alle filters opschonen]
2022
Albert, M. (2022). Handbuch der benediktinischen Ordensgeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis ins 14. Jahrhundert. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. Ergänzungsbände (Vol. 57, p. 688). Sankt Ottilien: EOS.
De Beul, J. (2022). Het hof te Alsingen te Sint-Martens-Lennik, pachthof van de kartuis van Scheut (1492-1783). In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 7-28). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
2021
Herbers, K. (2021). Hagiography in the Medieval Western Christian World. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 804-810). Berlin: De Gruyter.
Burkhardt, J. (2021). A Handbook for Everyone? Thomas of Cantimpré’s Book of Bees and Its Circulation in Late Medieval Europe. In P. Cermanová & Žùrek, V. (Red.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe. Circulation and Reception of Popular Texts (Vol. 52, pp. 35-58). Turnhout: Brepols.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Heiligen en relieken. Geloofspraktijken van boeren en burgers. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 100-102). Zutphen: Walburg Pers.
Appelmans, J., & Meijns, B. L. I.. (2021). Het graafschap Vlaanderen, exemplarisch voor de premonstratenzer kloosterstichtingen in de middeleeuwen?. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 60-63). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Het heilig aanschijn van onze heer Jezus Christus in woord en beeld. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 140-149). Zutphen: Walburg Pers.
D'haene, P. (2021). Het Heilig Bloed in Voormezele sinds 1152. Van proosdij (1068/1069) naar abdij (1667/1794) van Voormezele. In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 47-52). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Het Hellumse paasspel. De drie Maria’s bij het graf. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 123-132). Zutphen: Walburg Pers.
Carnier, M. (2021). Het kaartboek van de abdij van Averbode. Beheer en prestige. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 79-82). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Vande Winkel, G. (2021). Het kaartboek van de Ninoofse abdij (1641-1654) door landmeter Philips de Dijn. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 83-84). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
de Melker, B. R. (2021). Het ‘Liber benefactorum’ van het kartuizerklooster bij Amsterdam. Studia Cartusiana (Vol. 6, p. 269). Leuven: Peeters.
Watteeuw, L. (2021). Het Missaal van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen of het Missaal van Berchem (ca. 1140-1150). In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Vert.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 160-162). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Kügle, K.. (2021). Het Missaal van Park (Oxford, Wadham College, Ms. A.14.12). Een liturgisch boek in opdracht van Ambroos van Engelen, abt van Park. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 163-164). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Mulder-Bakker, A. B., & Bremmer Jr, R. H.. (2021). Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 8-23). Zutphen: Walburg Pers.
Alma, R. H. (2021). Het oudste Nederlandse wapen in Farmsum. Groninger Kerken, 38(3), 13-17.
Nijdam, H. (2021). Het Westerlauwers Seendrecht: een filologische analyse. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 325-342). Hilversum: Verloren.
Pacco, J. - F. (2021). Heurs et malheurs d’une communauté au fil des ans. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 71-90). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Lazoore, S. (2021). Hoeders van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine. De minderbroeders of recolletten in Ieper (1249-1797). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 66-74). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Byttebier, P. (2021). How Many Bodies for the Bishop? Episcopal Methods of Politurgy in Early Eleventh-Century Lotharingia. In P. Figurski, Dale, J., & Byttebier, P. (Red.), Political Liturgies in the High Middle Ages. Beyond the Legacy of Ernst H. Kantorowicz (pp. 139-164). Turnhout: Brepols.
2020
Nascimento, A. A. (2020). Hagiographie, un genre littéraire. In P. Farmhouse Alberto, Chiesa, P., & Goullet, M. (Red.), Understanding Hagiography. Studies in the Textual Transmission of Early Medieval Saints’ Lives (Vol. 17, pp. 85-96). Firenze: SISMEL.

Pagina's