Bibliografie

Exporteer 8 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Auteur is Kan, Fred J. W. van  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
van Kan, F. J. W. (2007). Twee vrouwenbroederschappen in middeleeuws Amersfoort. In E. Dijkhof & van Gent, M. J. (Red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (pp. 217-227). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
van Kan, F. J. W. (2002). Opdat zij verlost mogen worden. De zorg voor het zielenheil in middeleeuwse Amersfoort. Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 3, 36-65.
van Kan, F. J. W. (2000). "Die elendiche arme mensen". de Amersfoortse armenzorg in de Middeleeuwen. Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 1, 78-93.
van Kan, F. J. W. (1999). Around Saint Georg. Integration and Precendence during the Meetings of the Civic Militia of The Hague. In W. P. Blockmans & Janse, A. (Red.), Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages (Vol. 2, pp. 177-196). Turnhout: Brepols.
van Kan, F. J. W. (2000). Een nieuwe identiteit voor een stichteres van het Sint-Magrietconvent. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 92, 35-37.
van Kan, F. J. W. (2000). Roep mij onder de geredden. Armenzorg van de middeleeuwse Leidse elite. Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken, 2000, 13-30.
van Kan, F. J. W. (2018). Het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort (p. 232). Hilversum: Verloren.