Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
1989
Hiddema, S., & Tromp, S. C.. (1989). Inventaris van archieven van kloosters in de provincie Groningen. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen (Vol. 7). Groningen: Rijksarchief in Groningen.
Ahoud, W. F. M. (1989). Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen 1389-1811 (1818). Zutphense archiefpublikaties (Vol. 5). Zutphen: Gemeentearchief Zutphen.
Marchandisse, A. (1989). Les actes de fondation de l'hôpital Mottet, à Huy (XIVe siècle). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 263-278.
Huglo, M. (1989). Les fragments d'Echternach (Paris, Bibliothèque Nationale, MS Lat. 9488). In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 144-149). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
George, P. (1989). Les reliques de Stavelot-Malmedy. Nouveaux documents (p. 136). Malmedy: Art et Histoire.
Van Caudenberg, A. (1989). Ninoofse handschriften uit de 12de en 13de eeuw. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 23-25). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
Verhulst, A. E. (1989). Note sur deux chartes de Lothaire, roi de France, pour l'abbaye de Saint-Bavon à Gand. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 1-23.
Grauwen, W. M. (1989). Rupert van Deutz en Norbert van Gennep in de recente literatuur. Analecta Praemonstratensia, 65(1-2), 152-161.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). Sint Adriaan van Hilvarenbeek. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 335-346). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Bijsterveld, A. J. A. (1989). "Sinte Willibrordus eygen". Het bezit van de Abdij van Echternach in Texandrië (Nederlanden België), ca 700-1300. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 271-290). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Trio, P. (1989). Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 279-380.
Angenendt, A. (1989). Willibrord als römischer Erzbischof. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 31-41). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
van Berkum, A. H. (1989). Willibrord, de reizende geloofsverkondiger. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 69-95). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
1990
Verstrepen, H. (1990). Aartsbisschoppelijk archivalia van St.-Pieter- en Paulus-parochie en Nekkerspoel te Mechelen (1255-1802). Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 94, 55-89.
Bijsterveld, A. J. A. (1990). Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid (I). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 43, 77-111.
Vleeschouwers, C. (1990). De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent. 819-1321. II. Uitgave. Publicaties in 4° (p. 793). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Pagina's