Bibliografie

Exporteer 7214 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2023
W. Bloomer, M., & Irving, A. J. M.. (2023). Church, Religion and Morality. In J. Ann Moran Cruz (Red.), A Cultural History of Education in the Medieval Age (pp. 9-29). London: Bloombury.
Seale, Y. K. (2023). Communities of Medieval Religious Women and Their Landcapes. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 166-181). Woodbridge: The Boydell Press.
Reilly, D. (2023). Continuities and Transformations in Art, Manuscript Culture, and Architecture. In S. Vanderputten (Red.), Rethinking Reform in the Latin West, 10th to Early 12th Century (pp. 222-255). Leiden-Boston: Brill.
Blennemann, G., & Helvétius, A. - M.. (2023). Continuities and Transformations in Hagiography. In S. Vanderputten (Red.), Rethinking Reform in the Latin West, 10th to Early 12th Century (pp. 196-221). Leiden-Boston: Brill.
Delville, J. - P. (2023). Corneille Jansenius d’Hulst, exégète à Louvain et évêque de Gand (1510-1576). In E. Louchez & Vanysacker, D. (Red.), Fîr d’èsse walon. Études d’histoire en l’honneur du professeur Luc Courtois (pp. 61-79). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.BRHE-EB.5.136043
Hartog, Gden. (2023). Cusanus in Deventer. Nieuwe elementen in een oude discussie. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 26(3), 103-110.
Ubl, K. (2023). Das konziliare Modell: Pippin der Jüngere und die Versammlungsmonarchie im 8. Jahrhundert. In P. Depreux & Patzold, S. (Red.), Versammlungen im Frühmittelalter (pp. 159-178). Berlin: De Gruyter.
Ehlers-Kisseler, I. (2023). Das Marienpatrozinium und die Marienverehrung bei den frühen Prämonstratensern und Prämonstratenserinnen. In R. Skowrońska (Red.), Zwischen der Geschichte von Ereignissen, Phänomenen und Prozessen. Länder, Regionen und Städte und ihre weltlichen und geistlichen Einwohner:innen. Festschrift für Prof. Dr. Helmut Flachenecker (pp. 185-233). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Sanders, J. G. M. (2023). De Abdij van Berne in Bern bij Heusden. In T. Blom (Red.), Berne. De Abdij & het Oude Huis, Nieuw licht op Bern (pp. 10-43). Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Abdij van Berne.
De Beul, J. (2023). De bezittingen van de abdij van Ter Kameren te Sint-Pieters-Leeuw. Het Hof te Brukom (13de - 21ste eeuw). Lewe. Tijdschrift van de werkgroep voor streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, 42(1-2), 5-104.
Kempkens, J. (2023). De conservering van voorwerpen uit de opgraving Susteren-Salvatorplein. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 325-341). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Reyniers, J., & Van Strydonck, M.. (2023). De drinkkom van Sint-Franciscus van Assisi in Museum De Mindere. Limburg. Het Oude Land van Loon, 102(2), 172-192.
Ostkamp, S. (2023). De gebruikskeramiek uit het klooster van Susteren vanaf circa 1000. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 729-770). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Anoniem,. (2023). De geschiedenis van de cella te Susteren tussen circa 714 en 950. Geschreven bronnen en hun interpretatie. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 171-226). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Derez, M. (2023). De jonge universiteit van Leuven. In P. Carpreau (Red.), Dieric Bouts. Beeldenmaker (pp. 25-33). Veurne: Hannibal-M Leuven.
Ostkamp, S. (2023). De keramische objecten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 771-793). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Salomons, K., & de Koning, J.. (2023). De metaalvondsten. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 897-999). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Wauters, W. (2023). De middeleeuwen zijn goedgelovig. In J. Roelens & van Kleij, N. (Red.), Middeleeuwse medemensen. De clichés over de donkere middeleeuwen voorbij (pp. 201-229). Antwerpen: Ertsberg.
Digard, L., & Roelens, J.. (2023). De middeleeuwen zijn onwetenschappelijk. In J. Roelens & van Kleij, N. (Red.), Middeleeuwse medemensen. De clichés over de donkere middeleeuwen voorbij (pp. 231-259). Antwerpen: Ertsberg.
de la Haye, R. (2023). De oorkonde uit 714. Tekst en vertaling. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 161-169). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw

Pagina's