Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1
2
3
4
6
7
8
A
Schmitz, G. (2007).  Aachen 816. Zu Überlieferung und Edition der Kanonikergesetzgebung Lüdwig des Frommen. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 63(2), 497-544.
Ciresi, L. V. (2004).  The Aachen Karlsschrein and Marienschrein. (Blick, Sarah, Tekippe, Rita, Ed.).Art and architecture of late medieval pilgrimage in Northern Europe and England. 104, 753-785.
Robijns, L. (2004).  Aalst, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. (Tack, Luc, Dehaeck, Sigrid, Buyle, Marjan, Ed.).Architectuur van Belgische hospitalen. 10, 90-91.
Goudriaan, K. (2003).  Aan tafel bij de broeders en zusters van het gemene leven. Tijdschrift voor sociale geschiedenis . 29, 435-454.
Koch, A. C. F. (1992).  Aantekeningen uit een 14e-eeuws missaal van het Deventer gasthuis. (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 59-64.
Verstrepen, H. (1990).  Aartsbisschoppelijk archivalia van St.-Pieter- en Paulus-parochie en Nekkerspoel te Mechelen (1255-1802). Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 94, 55-89.