Bibliografie

Exporteer 5368 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Biemans, B., & van Bueren T. (2005).  A veritable treasure trove. The memorial book of St. Nichola's Convent in Utrecht and its art donations. (Bueren, Truus van, Ed.).Care for the here and the hereafter. Memoria, art and ritual in the Middle Ages . 13, 249-265.
Biermans, M. (2005).  Music and liturgy in Sint Janskerk in Gouda. (Groot, Wim de, Ed.).The Seventh Window. The King’s Window donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557). 107-113.
Bijnen, J. (2014).  Norbertijner pastorijen in de Kempen, van pastorijen tot particuliere buitenplaatsen. (Janssens, Herman, Ed.).Getuigenissen van een groots verleden. Materiële sporen van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. 24, 13-20. Abstract
Bijsterveld, A. J. A. (2016).  Het veelbesproken Leven van Sint-Oda. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 80-93.
Bijsterveld, A. J. A. (2016).  Het geslacht Van Rode in de twaalfde eeuw. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 15-39.
Bijsterveld, A. J. A. (1990).  Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid (I). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 43, 77-111.
Bijsterveld, A. J. A. (1989).  "Sinte Willibrordus eygen". Het bezit van de Abdij van Echternach in Texandrië (Nederlanden België), ca 700-1300. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 271-290.
Bijsterveld, A. J. A. (1996).  Reform in the parishes of fifteenth- and sixteenth-century North Brabant. (Kümin, Beat A., Ed.).Reformations Old and New. Essays on the Socio-Economic Impact of Religious Change, c. 1470-1630. 21-38.