Bibliografie

Exporteer 4528 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Warnar, G. (1993).  Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 13-30.
[Anoniem] (1993).  Huisarchief Almelo. Generale index. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel. 33, 301.
Schut, E. (1993).  Inventaris van het archief va de familie Van Ewsum, 1350-1646. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen. 10, 182.
Kort, J. C. (1993).  Jaarstijlen van adellijke families. Nederlands Archievenblad. 97, 197-207.
Verhulst, A. E. (1993).  Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 47, 15-27.
Stoel, J. G. M. (1993).  Oorkondenboek van het Archief Kasteel Arcen, 1400-1782. Dl II. Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden. 22,