Bibliografie

Exporteer 4951 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1992
Oosterbosch, M., & Van Mingroot E. (1992).  Doornik contra Rome. Een dubbele abtskeuze voor de abdij van Zoetendale in 1419. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 33, 49-98.
Obbema, P. F. J. (1992).  Een handschrift van het Leidse begijnhof. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 84, 51-60.
Meersseman, S. (1992).  Enkele vijftiende-eeuwse inventarissen uit het Sint-Jacobsgodshuis te Gent. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 158, 51-74.
Boyle, L. E. (1992).  "Epistulae venerunt parum dulces": la place de la codicologie dans l'édition des textes latins médiévaux. (Hamesse, Jacqueline, Ed.).Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux. 13, 207-222.
Koch, A. C. F. (1992).  Gérard de Brogne et la maladie du comte Arnoul Ier de Flandre. (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 107-113.
Goudriaan, K. (1992).  Gouda in de late Middeleeuwen. Verslag van lopend onderzoek. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 10,
de Moor, G. (1992).  Het gezin van Adam van Nispen uit Breda: eerste-steenlegger van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aldaar in 1468. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 45, 59-78.
Koch, A. C. F. (1992).  Het Land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij Vlaanderen (met een opmerking over het ontstaan van Oudenaarde). (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 19-34.
van der Velden, G. M. (1992).  Het leenhof van de Abdij van Berne. Analecta Praemonstratensia. 68, 302-308.
Leupen, S. M. C. (1992).  Het Leidse cellebroederklooster. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 32-49.