Bibliografie

Exporteer 7489 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Book
Van Osta, J. (2019). Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant (Vol. 1-3, p. 175+183+215). Brussel: Sic.
Wessels, P. (1997). Barthe. Zur Geschichte eines Klosters und der nachfolgende Domäne auf der Grundlage von Schriftquellen. Beiträge zur Geschichte des Geestortes Hesel (p. 224). Norden: Verlag Soltau-Kurier.
Blijlevens, K. (2018). Beatrijs van Nazareth. Zeven keer heilige minne (p. 176). Antwerpen: Halewijn.
van der Vaart, F. J. (1999). Bedelordekloosters, ’s-Hertogenbosch en de Bossche School. Nijmeegse Kunsthistorische Studies (Vol. 7, p. 250). Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies-Nijmegen University Press.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (1997). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1: Noord- en Midden-Nederland (p. 886). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (1998). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant. (M. Wigens & Thiers, O., Vert.) (p. 1017). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (2000). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg. (A. Jacobs, Vert.) (p. 1200). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (2004). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 4: Addenda, Index, Bijlagen. (Y. Mathijsen, Evers, A., Hamers, V., & Jacobs, A., Vert.) (p. 384). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Wiśniewski, R.. (2018). The Beginnings of the Cult of Relics (p. 272). Oxford: Oxford University Press.
de Cock, L. (2006). Begraafplaatsen in Europa. Geschiedenis van de dood (p. 501). Kampen-Leuven: Kok-Davidsfonds.
Claes, J., Claes, A., & Vincke, K.. (2006). Beschermheiligen in de Lage Landen (p. 320). Kampen-Leuven: Kok-Davidsfonds.
Leyts, S. (2002). Besloten wereld, open boeken: Vlaamse cisterciënzerhandschriften en -miniaturen. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (Vol. 40.2, p. 44). Sint-Niklaas: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.
Sander-Olsen, U. (2002). Bibliotheca Birgittina: Birgittinessenabdij Mariënwater / Maria Refugie, Uden N. Br., gesticht ca. 1437 - overgeplaatst naar Uden 1713. Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796 (Vol. 61, p. 283). Brussel: Algemeen Rijksarchief .
Le Paige, I. (1999). Bibliotheca Praemonstratensis ordinis. Instrumenta Praemonstratensia (2e ed., Vol. 1-2, Vol. 3, p. 1082). Averbode: Praemonstratensia.
Ott, J. S. (2015). Bishops, Authority and Community in Northwestern Europe, c.1050–1150 (p. 392). Cambridge: Cambridge University Press.
Broer, C. J. C., & de Bruijn, M. W. J.. (2005). Bonifatius en de kerk van Nederland (p. 96). Utrecht: Broer-de Bruijn.

Pagina's