Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1990
De Simpel, F. (1990).  Le Verdicq à Bas-Warneton. Un fossé du Xlle-Xllle siècle, oeuvre des moines du prieuré. Mémoires de la Société d'Histoire de Comines, Warneton et de la Region. 20, 153-176.
Nègre, E. (1990).  Toponymie général de la France. Publications romanes et françaises. 193-195bis, 1871.
van Dolder, H. (1990).  Van Kloosterkapel tot Turfpakhuis. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 8, 15-18.
1989
Becker, P. (1989).  Bemühungen um eine geistliche Erneuerung der Abtei Echternach. Eine Visitation im Jahre 1443. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 291-296.
Pauly, F. (1989).  Das Willibrord-Patrozinien der Pfarrkirche und der Filialkirchen und der Echternacher Grundbesitz zwischen Maas und Rhein innerhalb des alten Bistums Trier. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 206-216.
Van Mingroot, E. (1989).  De "Stichtingsoorkonde" van de O.L.-Vrouwepriorij te Aymeries (1088). Diplomatisch onderzoek. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 155, 151-186.
Adriaenssen, L. F. W. (1989).  De heerlijke hoeve van Tulder. Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek. 278-334.
Kiesel, G. (1989).  Der Patrozinienkult des Hl. Willibrord in den Niederlanden. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 173-185.
Ó Cróinín, D. (1989).  Early Echternach manuscript fragments with Old Irish glosses. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 135-143.
Netzer, N. (1989).  The early scriptorium at Echternach: the state of the question. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 127-134.
Halbertsma, H. (1989).  Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. (Kiesel, Georges, Schroeder, Jean, Ed.).Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars. 42-68.
van Dolder, H. (1989).  Het oude kerkhof van de Sint-Jan. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 71, 7-13.