Bibliografie

Exporteer 5941 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1994
Tock, B. - M. (1994).  Un consilium universitaire pour l'abbaye de Saint-Bertin au début du XIIIe siècle. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 34, 15-36.
van den Auweele, D. (1994).  Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992). 7, 119-132.
Murray, A. V. (1994).  Voices of Flanders: orality and constructed orality in the chronicle of Galbert of Bruges. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 48, 103-119.
Neel, C. L. (1994).  Women religious and extraregulars. Premonstratensian nuns and the Beguines. Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours. Actes du Deuxième Colloque International du C.E.R.C.O.R., Poitiers, 29 septembre - 2 octobre 1988. 549-558.
1993
Blok, D. P. (1993).  Beke's bron voor Kennemer opstand. (Vis, G.N.M., Ed.).Egmond tussen Kerk en wereld. 2, 225-228.
Lefèvre, P., Godding P., & Godding-Ganshof F. (1993).  Chartes du chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles. 1047-1300. Recueil de travaux d'hisoire et de philologie. Sixième série. 45, 428.
Huiting, J. H. (1993).  De Johannieters in Vleuten. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten. 13, 41-46 en 61-70.
Burger, C. (1993).  De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 31-45.
Boone, M., & de Hemptinne T. (1993).  De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 159, 245-389.