Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
2022
Odenthal, A. (2022). Bridging the Convent Wall. Female Book Producers in the Convent of Jericho and Collaboration with Male Intermediaries. In S. Hirbodian & Schlotheuber, E. (Red.), Zwischen Klausur und Welt. Autonomie und Interaktion spätmittelalterlicher geistlicher Frauengemeinschaften (pp. 149-173). Ostfildern: Patmos.
Diem, A. (2022). Choreography and Confession: The Memoriale qualiter and Carolingian Monasticism. In R. Kramer, Kurdziel, E., & Ward, G. (Red.), Monastic Communities and Canonical Clergy in the Carolingian World (780-840). Categorizing the Church (pp. 59-97). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MMS-EB.5.128529
Meijns, B. L. I. (2022). Confusion and the Need to Choose? A Fresh Look at the Objectives Behind the Carolingian Reform Efforts in Capitularies and Conciliar Legislation (c. 750-813)’. In R. Kramer, Kurdziel, E., & Ward, G. (Red.), Monastic Communities and Canonical Clergy in the Carolingian World (780-840). Categorizing the Church (pp. 99-127). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MMS-EB.5.128530
Buygis, K. A. - M. (2022). Dating the Translations of Barking’s Abbess-Saints by Goscelin of Saint-Bertin and Abbess Ælfgifu. Journal of Medieval Monastic Studies, 11, 97-130. doi:https://doi.org/10.1484/J.JMMS.5.130743
Appelmans, J. (2022). De abt en zijn hoeves. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 89-98). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
van Eck, X. (2022). De betekenis van de katholieke Goudse Glazen (1552-1572). Tidinge van die Goude, 40(1a), 38-46.
J. Van der Elst, M. (2022). ‘De Doorne Croone’. Een Brusselse fundatie voor drie studenten. Eigen Schoon en De Brabander, 105(2), 161-168.
Langouche, L., & Caen, J.. (2022). De historische ramen van Maagdendale. Onopvallend maar zeldzaam. G|OUD. Geschiedenis van Oudenaarde en omgeving, 2021(1), 6-15.
Van Lani, S. (2022). De hoeve Herendaal in Lubbeek. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 120-132). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Behets, P. (2022). De hoeve van Baerdeghem te Zemst. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 29-54). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Geeraerts, G. (2022). De hoeve van Wahenges in L’Écluse, oud bezit van de abdij van Averbode. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 99-119). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Convens, R. (2022). De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest. Diestsche Cronycke (Vol. 24, p. 216). Diest: Vrienden van het stedelijk Museum & Archief Diest.
van Schaïk, R.. (2022). De teloorgang van de kerk van Lutjewolde. Groninger Kerken, 39(2), 6-15.
Van den Branden, W. (2022). De Tongerlose abdij en haar beheer over de kapellen van Allier (Emblem) en Oevel. In H. Janssens (Red.), Norbertijnse Lievevrouwen (pp. 17-32). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.

Pagina's