Bibliografie

Exporteer 7357 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Journal Article
Otten, D. (2016). Wie was de Apostel der Friezen?. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 19(1), 14-17.
Verleyen, W. (2016). Wie was de H. Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander, 99(3), 323-332.
Verleyen, W. (2007). Wie was Sint-Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander, 90(4), 493-504.
Paquay, V. (2008). Wijbisschop, officiaal, bedelmonnik, collecteur. Kerkelijke prominenten doen de O.L.V.-kerk te Breda aan. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 61, 149-170.
Cordfunke, E. H. P., & Maat, G. J. R.. (2015). Willem II of Floris de Voogd?. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), 99-108.
Henderikx, P. (2015). Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), 78-88.
Schepers, K. (2004). Willem Jordaens. Auteur en vertaler. Ons Geestelijk Erf, 78(1), 31-51.
Roothaer, R. (1999). Willem van Rubroek in de spiegel van zijn itinerarium. De Franse Nederlanden, 24, 164-178.
Baneke, J. (2019). William of Saint-Thierry. A Review Article. Cîteaux, 70(3-4), 351-356.
Rydstrøm-Poulsen, A.. (2018). William of Saint-Thierry v. Peter Abélard. Cîteaux. Commentarii Cistercienses, 69, 157-162.
Toorians, L. (1999). Willibrord en Ansfried in Oisterwijk?. Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 17(1), 22-26.
Leinsle, U. G. (2021). Wissenschaft und Gelehrsamkeit im Prämonstratenserorden. Bibliotheca Strahoviensis, 14, 69-80.
Constable, G. (2018). Women and Religious Life in the Twelfth Century. Studi medievali, 59(1), 1-34.

Pagina's