Bibliografie

Exporteer 7413 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Asc)] Jaar
Book
Stöver, R. J.. (1997). De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom Utrecht. Clavis Kunsthistorische Monografieën (Vol. 16, p. 203). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Convens, R. (2022). De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest. Diestsche Cronycke (Vol. 24, p. 216). Diest: Vrienden van het stedelijk Museum & Archief Diest.
Burgers, J. W. J. (1996). De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen (Vol. 1-3, Vol. 1, p. 820+365 platen). Leuven: Peeters.
Burgers, J. W. J., & Dijkhof, E. C.. (1995). De oudste stadsrekeningen van Dordrecht. 1283-1287. Apparaat voor de geschiedenis van Holland (Vol. 11, p. XCVI+115). Hilversum: Verloren.
de Keijzer, B. (2015). De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht. 1379. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 154, p. 124). Hilversum: Verloren.
van de Graaf, G. H. (2007). De Oude Kerk van Charlois. Rotterdam: G.H. van de Graaf.
Rombouts, L. (2019). De oorsprong van de beiaard. Voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530. Historische Monografieën Vlaanderen (Vol. 4, p. 372). Drongen: Skribis.
van Synghel, G. (2022). De oorkonden van het klooster Sint-Gerlach te Houthem 1202-1293. (W. Govaers, Vert.)Werken van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Vol. 28, p. 190). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Vleeschouwers, C. (1990). De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent. 819-1321. II. Uitgave. Publicaties in 4° (p. 793). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
Vleeschouwers, C. (1991). De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent. 819-1321. I. Inleiding. Publicaties in 4° (p. XXXII + 136). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
van Synghel, G. (2023). De oorkonden van de abdij van Thorn 950-1300. (T. Ebben, Hartmann, J., & Janssen, A. M. P. P., Vert.)Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Vol. 29, p. 253). Roermond: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (2001). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band II. Regering van Filips van de Elzas (Eeste deel: 1168-1178). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. XXIV + 348). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (1988). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band I. Regering van Diederik van de Elzas (Juli 1128-17 januari 1168). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. XCVII + 522). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (2009). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band III. Regering van Filips van de Elzas (Tweede deel: 1178-1191). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. CXXXI + 457). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
Blomme, L. (1997). De Norbertijner abdij van Averbode. Instrumenta Praemonstratensia (2e ed., Vol. 2, p. 384). Averbode: Praemonstratensia.

Pagina's