Bibliografie

Exporteer 7421 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Ziegler, Joanna, E. (1992). Sculpture of compassion: The Pietà and the beguines in the Southern Low Countries c. 1300 - c. 1600. Belgisch Historisch Instituut te Rome. Studies over Kunstgeschiedenis (Vol. 6, p. 414). Brussel-Rome: Belgisch Historisch Instituut te Rome.
Ziegler, T. A. (2011). The Hospital of Saint John: Exploring Charitable Distribution in High Medieval Brussels. Eä. Journal of Medical Humanities & Social Studies of Science and Technologies, 3, 1-32.
Ziegler, J. E. (2004). On the artistic nature of Elisabeth of Spalbeek's ecstasy: The southern Low Countries do matter. In E. E. Kittell & Suydam, M. A. (Red.), The texture of society: medieval women in the southern Low Countries (pp. 181-202). New York: Palgrave Macmillan.
Zijlstra, S. (1994). Studie and studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. De gegevens uit de testamenten. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 233-258). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Zijlstra, S. (1996). Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650. Fryske Hisoaryske Rige (Vol. 13, p. XIV+344). Leeuwarden: Fryske Akademy.
Zijlstra, A. J. M. (1993). Het office van Sint Adalbert. Visitekaartje van een middeleeuwse abdij. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 193-214). Hilversum: Verloren.
Zimbalist, B. (2022). Listening to the Holy Spirit in Jhesus Collacien. Ons Geestelijk Erf, 92(3-4), 237-252.
van Zitteren, C. (2009). Brabants monnikenwerk uit Soeterbeeck. Brabants Heem, 61(3), 85-96.
van Zitteren, C. (2009). De Middeleeuwse Antiphonaria uit de collectie Soeterbeeck. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 12(1), 15-22.
Zuidema, L. (2009). De functie van kunst in de Nederlandse kartuizerkloosters. In K. Pansters (Red.), Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld van de Roermondse Kartuizers (pp. 48-61 en 253-254). Zwolle-Roermond: Waanders-Stichting De Roermondse Kartuizers.
Zuidervaart, H. J. (2013). Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. (E. Dijkhof, Vert.)Bijdragen tot de geschiedenis der Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht (Vol. 7, p. 204). Hilversum: Verloren.
Zwierlein, C. A. (2013). Johannes a Lasco und die Devotio moderna um 1540: Kontinuität oder Bruch?. In I. Kwiatkowski & Engelbrecht, J. (Red.), Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts (Vol. 2, pp. 57-74). Münster: Aschendorff.

Pagina's