Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1989
Hiddema, S., & Tromp, S. C.. (1989). Inventaris van archieven van kloosters in de provincie Groningen. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen (Vol. 7). Groningen: Rijksarchief in Groningen.
Ahoud, W. F. M. (1989). Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen 1389-1811 (1818). Zutphense archiefpublikaties (Vol. 5). Zutphen: Gemeentearchief Zutphen.
Marchandisse, A. (1989). Les actes de fondation de l'hôpital Mottet, à Huy (XIVe siècle). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 263-278.
Huglo, M. (1989). Les fragments d'Echternach (Paris, Bibliothèque Nationale, MS Lat. 9488). In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 144-149). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
George, P. (1989). Les reliques de Stavelot-Malmedy. Nouveaux documents (p. 136). Malmedy: Art et Histoire.
Van Caudenberg, A. (1989). Ninoofse handschriften uit de 12de en 13de eeuw. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 23-25). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
Verhulst, A. E. (1989). Note sur deux chartes de Lothaire, roi de France, pour l'abbaye de Saint-Bavon à Gand. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 1-23.
Grauwen, W. M. (1989). Rupert van Deutz en Norbert van Gennep in de recente literatuur. Analecta Praemonstratensia, 65(1-2), 152-161.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). Sint Adriaan van Hilvarenbeek. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 335-346). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Bijsterveld, A. J. A. (1989). "Sinte Willibrordus eygen". Het bezit van de Abdij van Echternach in Texandrië (Nederlanden België), ca 700-1300. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 271-290). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Trio, P. (1989). Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 279-380.
Angenendt, A. (1989). Willibrord als römischer Erzbischof. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 31-41). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
van Berkum, A. H. (1989). Willibrord, de reizende geloofsverkondiger. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 69-95). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
1988
van Bavel, B. J. P. (1988). Beknopte geschiedenis van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Analecta Praemonstratensia, 64(3-4), 258-272.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (1988). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band I. Regering van Diederik van de Elzas (Juli 1128-17 januari 1168). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. XCVII + 522). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
van der Velden, G. M. (1988). De voormalige uithoven van de abdij van Berne. Analecta Praemonstratensia, 64, 231-257.
Helvétius, A. - M.. (1988). Les sainteurs de l'abbaye de Crespin du Xe au XIIIe siècle. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 66(2), 1988.

Pagina's