Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
1991
Pée, L., & Stroobants, A.. (1991). 500 jaar Zwarte Zusters te Dendermonde 1491-1991 (p. 334). Dendermonde: Stadsbestuur.
Bijsterveld, A. J. A. (1991). Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid, 1175-1312 (II). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 44, 110-149.
Camargo, M. (1991). Ars dictaminis, ars dictandi. Typologie des sources du Moyen Age occidental (Vol. 60, p. 64). Turnhout: Brepols.
Kelly, D. (1991). The arts of poetry and prose. Typologie des sources du Moyen Age occidental (Vol. 59, p. 184). Turnhout: Brepols.
Helvétius, A. - M.. (1991). Avant la ville, la campagne. Recherches sur les paroisses primitives et les domaines anciens autour de Mons en Hainaut. In J. - M. Duvosquel & Dierkens, A. (Red.), Villes et campagnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy (pp. 367-381). Liège: Editions du Perron.
van Caekenberghe, K. (1991). Bibliografie van de victorinnenabdij Roosenburg te Waasmunster (1238-1971). Annalen van de oudheidkundige kring van het land van Waas, 94, 243-252.
van Tongerloo, L. (1991). Bisdom en geestelijkheid. In R. E. V. Stuip & Vellekoop, K. (Red.), Utrecht tussen Kerk en Staat (Vol. 10, pp. 169-196). Hilversum: Verloren.
Bruijns, J. (1991). Broederschappen van de Claaskerk. 1475-1488. Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
van Spijker, I. 't. (1991). Cohesie versus chaos. De hagiografische perceptie van religieus gezag. In H. B. Theunis, Hagoort, H. N., van Spijker, I. 't, & Wegman, H. A. J. (Red.), Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen (pp. 87-114). Amsterdam: Rodopi.
Theunis, H. B. (1991). Confraternitas. In H. B. Theunis, Hagoort, H. N., van Spijker, I. 't, & Wegman, H. A. J. (Red.), Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen (pp. 51-86). Amsterdam: Rodopi.
Van Mingroot, E. (1991). De bouwstenen: Doornik, Utrecht en Kamerijk. In M. Cloet, Collin, L., & Boudens, R. (Red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis (pp. 17-21). Gent: Werkgroep De geschiedenis van het bisdom Gent.
Strubbe, E. I., & Voet, L.. (1991). De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne tijden in de Nederlanden (2e ed., p. 549). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geshiedenis.
Edel, D. (1991). De kerstening van het vroegmiddeleeuwse Europa: Willibrord. In R. E. V. Stuip & Vellekoop, K. (Red.), Utrecht tussen Kerk en Staat (Vol. 10, pp. 31-50). Hilversum: Verloren.
Theunis, H. B. (1991). De ketterij van Tanchelm: een misverstand tussen twee werelden. In R. E. V. Stuip & Vellekoop, K. (Red.), Utrecht tussen Kerk en Staat (Vol. 10, pp. 153-168). Hilversum: Verloren.
Van Mingroot, E. (1991). De lange weg naar het bisdom Gent. In M. Cloet, Collin, L., & Boudens, R. (Red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis (pp. 22-27). Werkgroep De geschiedenis van het bisdom Gent: Gent.

Pagina's