Bibliografie

Exporteer 7214 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2023
Nijboer, A. J. (B. ), & Nicolay, J. A. W.. (2023). Een wierde met een grafveldwierde te Rasquert (Gr.). Archeologische gegevens van 300 voor tot 1500 na Chr. In A. Nieuwhof & Buursma, A. (Red.), Van Drenthe tot aan ’t Wad. Over landschap, archeologie en geschiedenis van Noord-Nederland. Essays ter ere van Egge Knol (pp. 93-104). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Janssens, H. (2023). État actuel des recherches sur les statuts de l’Ordre de Prémontré aux XIIe et XIIIe siècles. In A. Mihl & Butaye, M. (Red.), A Cathedral of Constitutional Law. Essays on the Earliest Constitutions of the Order of Preachers. With an English Translation of Fr Antoninus H. Thomas’s 1965 Study (pp. 43-60). Turnhout: Brepols.
West, C. (2023). The Fall of a Carolingian Kingdom. Lotharingia 855-869 (p. 252). Toronto: University of Toronto Press.
Charles, S. (2023). Family and Friends: Gift-giving, Books, and Book Inscriptions in Women's Religious Communities. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 152-165). Woodbridge: The Boydell Press.
Gunn, C. (2023). On the Frings: Anchorites. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 76-89). Woodbridge: The Boydell Press.
Declercq, G. (2023). Galbert van Brugge en de charta libertatis van het Sint-Donaaskapittel. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 160(1), 35-53.
Sablerolles, Y. (2023). Gebruiksglas. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1019-1137). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Jung, C. A. (2023). Gijsbert Raet’s Jerusalem Chapel in Late Medieval Gouda. In B. Kühnel, Bodner, N., & Bartal, R. (Red.), Projections of Jerusalem in Europe (pp. 215-241). Leuven: Peeters.
Sablerolles, Y. (2023). Glas: varia. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1237-1247). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Mertens, T. (2023). The Gouda Gospel Sermons: The Glosses of a Successful Middle Dutch Pericope Collection (1477-1553). In V. M. O'Mara & Stoop, P. (Red.), Circulating the Word of God in Medieval and Early Modern Europe. Catholic Preaching and Preachers across Manuscript and Print (c. 1450 to c. 1550) (pp. 411-444). Turnhout: Brepols.
Stoepker, H. (2023). Graven, grachten en gebouwen. Een overzicht van het opgravingsterrein. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 233-259). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Klemann, H. (2023). Haarlem! Een geschiedenis (p. 848). Hilversum: Verloren.
Gaens, T. (2023). Henry of Coesfeld and Denys the Carthusian on women’s visions and revelations. A question of spiritual authority. In G. Fournier & Nemes, B. J. (Red.), Die Kartause als Text-Raum mittelalterlicher Mystik-Rezeption. Wissensdiskurse, Schreibpraktiken, Überlieferungskonstellationen (pp. 248-257). Berlin-Zürich: LIT.
Baetsen, S. (2023). Het menselijk botmateriaal van het klooster van Susteren. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1437-1487). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Glaudemans, R. (2023). Het Oude huis te Bern. Bouwgeschiedenis en wederopbouw. In T. Blom (Red.), Berne. De Abdij & het Oude Huis, Nieuw licht op Bern (pp. 114-127). Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Abdij van Berne.
Stapel, R. J. (2023). Historical Atlas of the Low Countries: A GIS Dataset of Locality-Level Boundaries (1350–1800). Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, 8, 1-33. doi:https://doi.org/10.1163/24523666-bja10033
Feenstra, H. (2023). Hoofdelingen, kloosters en economie in het Waddengebied in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. In A. Nieuwhof & Buursma, A. (Red.), Van Drenthe tot aan ’t Wad. Over landschap, archeologie en geschiedenis van Noord-Nederland. Essays ter ere van Egge Knol (pp. 197-208). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Lange, S. (2023). Houten voorwerpen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 813-859). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Sanders, J. G. M. (2023). Houtproductie van norbertijnen en kartuizers. In G. van den Oetelaar, van der Straaten, J., & Timmers, J. (Red.), Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie (pp. 700-729). Woudrichem: Pictures Publishers.
Bernardini, P. (2023). The Human Soul at Faculties of Arts between Orthodoxy and Heresy (c. 1260-1277). Siger of Brabant and His Milieu. In P. Bernardini (Red.), Aristotle’s De anima at the Faculties of Arts (13th-14th Centuries) (pp. 107-153). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.SFAHI-EB.5.137046
Klok, J. C. (2023). ‘Ic bin een worm ende gheen mensche’. Exemplariteit in de preken van Johannes Brugman. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 26(3), 94-102.
Schell, S. (2023). Image and the Office of the Dead in Late Medieval Europe. Regular, Repellant, and Redemptive Death. Visual and Material Culture, 1300-1700 (p. 240). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Pagina's