Bibliografie

Exporteer 5196 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Arblaster, J., & Faesen R. (2014).  John of Ruusbroec’s Life and Works. (Arblaster, John, Faesen, Rob, Ed.).A Companion to John of Ruusbroec. 51, 47-80.
Arblaster, J., & Verdeyen P. (2017).  The reciprocity of spiritual love in William of Saint-Thierry and Hadewijch. Bijdragen. International Journal of Philosophy and Theology. 78(1-2), 39-54.
Arblaster, J. (2014).  The Prologue by Brother Gerard of Saintes. (Arblaster, John, Faesen, Rob, Ed.).A Companion to John of Ruusbroec. 51, 378-383.
Ariaens, B. (2000).  De bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk te Venlo. (Boelens, W.I.N.J., Ed.).Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo. 26-52.
Arkema, M., & Veerman J. (2009).  Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in twee huizen van het Begijnhof te Breda. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 62, 149-170.
Arnold, U. (1997).  De Duitse Orde als economische factor in Noord-West-Europa tijdens de Middeleeuwen. (Mertens, Jozef, Ed.).Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde. 4, 155-174.
Arnold, U. (1997).  De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. (Mertens, Jozef, Ed.).Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde. 4, 175-198.
Arnoldussen, S. (2018).  ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. (Nieuwhof, Annet, Knol, Egge, Schokker, Jelle, Ed.).Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis . 99, 199-204. Abstract
Arras, J. (2015).  De Vita Gummari prosaica: een herbronning. Felix G.A. Brenart, Leven en verering van Sint-Gummarus. Een onbekende 18de-eeuwse studie over de Lierse stadspatroon. 9, 121-191.
Arts, N. (1998).  Heilig en profaan. De materiële cultuur van het kerkterrein. (Arts, Nico, Bijsterveld, A.J.A., Ed.).De schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk. 43-58.
Arts, N. (2013).  Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. (Bitter, Peter, Bonenkampová, Viera, Goudriaan, Koen, Ed.).Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. 23-35.