Bibliografie

Exporteer 5558 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2019
Barrow, J. (2019).  Authority and Reform. Historiographical Frameworks for Understanding Tenth and Eleventh-Century Bishops. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 9-25.
Faesen, R. (2019).  Begijnen en het ontstaan van de literatuur in de volkstaal: De raadselachtige Hadewijch. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 57-73.
West, C. (2019).  Bishops between ‘Reforms’ in the Long Tenth century: The case of Verdun. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 75-93.
Roberts, E. (2019).  Bishops on the Move. Rather of Verona, Pseudo-Isidore, and Episcopal Translation. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 117-137.
Watteeuw, L. (2019).  The Breviarium Romanum of Nicolas Ruterius. c. 1500. (François, Wim, Watteeuw, Lieve, Kenis, Leo, Ed.).Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven. 34-35. Abstract
Patzold, S. (2019).  Capitularies in the Ottonian realm. Early Medieval Europe. 27(1), 112-132.
Watteeuw, L. (2019).  A choir psalter for Saint Barbara in Cumlemborg. 1521. (François, Wim, Watteeuw, Lieve, Kenis, Leo, Ed.).Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven. 40-41.
Cambier, H. (2019).  Circulations d’orfèvres dans la région rhéno-mosane aux XIIe et XIIIe siècles. (Stuckens, Aurélie, Ed.).Voyageurs, en route! Circonstances et objectifs de la mobilité des hommes au Moyen Âge, voies d’eau et de terre. 13, 21-35.
De Ceuckelaire, M. (2019).  De abdij van Averbode. Een verhaal van steen en marmer. La pierre comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment. 21, 173-188.
Van Lani, S. (2019).  De abdij van Park en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 38-48.