Bibliografie

Exporteer 5156 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Arts, N. (2013).  Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. (Bitter, Peter, Bonenkampová, Viera, Goudriaan, Koen, Ed.).Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. 23-35.
Arts, N., Hardy D., & Melssen J. (2018).  Geschiedenis en archeologie van Mariënhage. (Erven, Willem, Pijls, Nico, Arts, Nico, Toorians, Lauran, Ed.).Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. 63-111. Abstract
ten Arve, W., Klompmakers E., & Tummers H. (2000).  Enkele inventarisstukken van de Sint-Martinuskerk te Venlo nader bekeken. (Boelens, W.I.N.J., Ed.).Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo. 17, 53-109.
van Asperen, H. (2018).  Pelgrimsteken van het Heilig Kruis van Krananburg. (Oosterman, Johan B., Ed.).Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429). 108-109.
Assink, J. (1997).  De materiële cultuur van het Agnietenconvent. (Pol, Frank van der, Smit, Mieke, Ed.).De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent. 100, 59-100.
Augustyn, B. (1994).  Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 31, 73-105.
Ausloos, H. (2018).  De Leeuwse Bijbel. Eigen Schoon en De Brabander. 101(2), 125-155.
van den Auweele, D. (1994).  Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992). 7, 119-132.
B
de Bakker, A. (2017).  A Life of Hours. Goswin of Bossut’s Office for Arnulf of Villers. (Buygis, Katie Ann-Marie, Kraebel, A.B., Fassler, Margot E., Ed.).Medieval Cantors and their Craft. Music, Liturgy and the Shaping of History. 800-1500. 3, 326-339.
Bakker, F. J. (2000).  Die Zisterzienser im friesischen Gebiet. (Knefelkamp, Ulrich, Ed.).Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser. 37-64.