Bibliografie

Exporteer 5020 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
van Asperen, H. (2018).  Pelgrimsteken van het Heilig Kruis van Krananburg. (Oosterman, Johan B., Ed.).Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429). 108-109.
Assink, J. (1997).  De materiële cultuur van het Agnietenconvent. (Pol, Frank van der, Smit, Mieke, Ed.).De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent. 100, 59-100.
Augustyn, B. (1994).  Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 31, 73-105.
Ausloos, H. (2018).  De Leeuwse Bijbel. Eigen Schoon en De Brabander. 101(2), 125-155.
van den Auweele, D. (1994).  Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992). 7, 119-132.
B
Bakker, F. J. (2000).  Die Zisterzienser im friesischen Gebiet. (Knefelkamp, Ulrich, Ed.).Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser. 37-64.
de Bakker, A. (2017).  A Life of Hours. Goswin of Bossut’s Office for Arnulf of Villers. (Buygis, Katie Ann-Marie, Kraebel, A.B., Fassler, Margot E., Ed.).Medieval Cantors and their Craft. Music, Liturgy and the Shaping of History. 800-1500. 3, 326-339.
Balace, S. (2007).  Les influences antiques dans l’orfèvrerie mosane. (Van Den Bossche, Benoît, Barlet, Jacques, Ed.).L’art mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle. 136-143.
Baldewijns, J., & Laleman M. - C. (2004).  Gent, hospitalen van de Bijloke. (Tack, Luc, Dehaeck, Sigrid, Buyle, Marjan, Ed.).Architectuur van Belgische hospitalen. 10, 152-155.