Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Bodar, A. (2009).  Adriaan VI in beeltenis. (Verweij, Michiel, Ed.).De paus uit de Lage Landen. Adrianus VI (1459-1523). 27, 59-67.
Lyon, J. (2019).  Advocata, Advocatrix, Advocatissa. Frauen als Vögtinnen im Hochmittelalter. (Andermann, Kurt, Bünz, Enno, Ed.).Kirchenvogtei und adlige Herrschaftsbildung im europäischen Mittelalter. 86, 143-166.
Desplenter, Y. (2008).  Al aertrijc segt lofsanc. Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen. Studies van het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde. 7, 1083.
Put, E. (2002).  Al de mannen van de aartsbisschop. De organisatie van het aartsbisdom Mechelen. Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. 71-85.
de Beer, R. W. M. (1999).  Alamire en het Illustere-Lieve-Vrouwe-Broederschap van '-Hertogenbosch. (Schreurs, Eugeen, Ed.).De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit keizer Karels tijd. 40-44.
Roelvink, V. (2003).  The Alamire Manuscripts of the Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 203 in ’s-Hertogenbosch: New Facts and Considerations. The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500–1535) and the Workshop of Petrus Alamire. Colloquium Proceedings Leuven, 25-28 November 1999. 5, 203-213.
Henderiks, V. (2011).  Albrecht Bouts (1451/55 - 1549). Contributions to the Study of the Flemish Primitives. 10, 458.
Schmidt, K. (2015).  Alexandre Ier de Liège et Raoul de Saint-Trond: une alliance de circonstance?. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 93(3-4), 647-667.
Hofman, R. (2018).  Alle katten moeten een pak rammel krijgen. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 58-59.
Marra, S. (2018).  Allianzen, Netzwerke und Heiratskreise. Zur Familienpolitik des Grafenhauses von der Mark im Spätmittelalter. (Pätzold, Stefan, Schmieder, Felicitas, Ed.).Die Grafen von der Mark. Neue Forschungen zur Sozial-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Beiträge der Tagung am 22. April 2016 in Hagen. 41, 69-77.
Burgers, J. W. J. (1997).  Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver. (Vis, G.N.M., Ed.).In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. 3, 65-149.