Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
1991
Denoël, C.. (1991). Le fonds des manuscrits de l’abbaye de Saint-Jacques. Revue bénédictine, 101, 154-191.
Martimort, A. - G. (1991). Les "ordines", les ordinaires et les cérémoniaux. Typologie des sources du Moyen Age occidental (Vol. 56, p. 126). Turnhout: Brepols.
Laurent, R. (1991). Les sceaux de l'abbaye de Saint-Hubert (XIIe-XVIIIe siècle). Saint-Hubert d'Ardenne. Cahiers d'histoire, 8, 299-310.
Vellekoop, K. (1991). Liturgie in een Utrechtse kapittelkerk: de koorboeken van Sint-Marie. In R. E. V. Stuip & Vellekoop, K. (Red.), Utrecht tussen Kerk en Staat (Vol. 10, pp. 227-242). Hilversum: Verloren.
Marchandisse, A. (1991). L'obituaire du chapitre de Saint-Materne à la cathédrale Saint-Lambert de Liège. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 157, 1-124.
Noël, R.. (1991). Moines et nature sauvage dans l'Ardenne du haut Moyen Âge: saint Remacle à Cugnon et à Stavelot-Malmédy. In J. - M. Duvosquel & Dierkens, A. (Red.), Villes et campagnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy (pp. 563-597). Liège: Editions du Perron.
Pennings, J. C. M. (1991). Onderzoek in Romeinse archieven en bibliotheken. Nederlands Archievenblad, 95, 32-38.
Hagoort, H. N. (1991). Priesters en leken in de preken van Radulphus Ardens (ca. 1190). In H. B. Theunis, Hagoort, H. N., van Spijker, I. 't, & Wegman, H. A. J. (Red.), Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen (pp. 115-163). Amsterdam: Rodopi.
Dinzelbacher, P. (1991). Revelationes. Typologie des sources du Moyen Age occidental (Vol. 57, p. 110). Turnhout: Brepols.
van Winter, J. M. (1991). Utrecht, centraal of marginaal?. In R. E. V. Stuip & Vellekoop, K. (Red.), Utrecht tussen Kerk en Staat (Vol. 10, pp. 15-30). Hilversum: Verloren.
1992
Koch, A. C. F. (1992). Aantekeningen uit een 14e-eeuws missaal van het Deventer gasthuis. In J. G. Kruisheer (Red.), Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990) (2e ed., Vol. 29, pp. 59-64). Hilversum: Verloren.
Hermans, J. (1992). Abbaye de Postel à Mol. In Monasticon belge (Vol. 8/2, pp. 171-193). Liège: Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse.
Van den Nieuwenhuizen, J. (1992). Abbaye de Saint-Michel à Anvers. In Monasticon belge (Vol. 8/2, pp. 195-261). Liège: Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse.
Koyen, M. H., & Van Dyck, L. C.. (1992). Abbaye de Tongerlo. In Monasticon belge (Vol. 8/2, pp. 263-375). Liège: Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse.
Declercq, G. (1992). Amand, Bavon et les autres. Kritische bedenkingen bij een overbodig boek over de vroegste geschiedenis van Gent. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 46, 227-237.
Briscoe, M. G., & Jaye, B. H.. (1992). Artes praedicandi and Artes orandi. Typologie des sources du Moyen Age occidental (Vol. 61, p. 116). Turnhout: Brepols.
Simons, W. (1992). Begijnen en begarden in het middeleeuwse Dowaai. De Franse Nederlanden, 17, 180-197.
Mol, J. A. (H. ). (1992). Besitzerwerbungen der friesischen Zisterzienserklöster Klaarkamp, Bloemkamp un Gerkesklooster. In K. Elm (Red.), Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster (Vol. 7, pp. 67-96). Berlin: Duncker und Humblot.

Pagina's