Bibliografie

Exporteer 199 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
2001
Mol, J. A. (H. ). (2001). It kleaster Anjum en syn oergong nei Windesheim. In R. H. Bremmer Jr, Jansma, L. G., & Visser, P. (Red.), Speculum Frisicum. Stùdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (pp. 23-44). Leeuwarden: Fryske Akademy.
1997
Verhulst, A. E. (1997). Ieper in de 11e-12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 66-84). Hilversum: Verloren.
Burger, J. D. (1997). Inleiding. In M. Schilder (Red.), Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen (pp. 13-19). Amsterdam: Vossiuspers-Amsterdam University Press.
1995
Kawahara, A. (1995). Imagining Medieval Charity. Sociale Ritual and Poor Relief in Late Medieval Ghent. The Journal of social Sciences and Humanities (Jinkun Gakuho), 23, 1-32.
Van Vilsteren, V. (1995). In de hemel is geen bier: een kloosterbrouwerij. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 66-67). Utrecht: Matrijs.
Van der Eycken, M. (1995). Inventaris van het archief van de balije Biesen van de Duitse Orde. Deel I. De centrale administratie van de balije. Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen (Vol. 3a, p. 397). Bilzen-Hasselt: Studiecentrum Alden Biesen-Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.

Pagina's