Bibliografie

Exporteer 7353 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Ardura, B. (2021). Cisterciens et Chanoines Réguliers ou la réforme de l’Église par le retour aux origines. In C. Lucette Evans & Evans, K. Paul (Red.), Cistercians and Regular Canons in Medieval Western Europe (pp. 43-60). Turnhout: Brepols.
Ardura, B., & Janssens, H.. (2021). In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 10-13). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Ardura, B. (1995). Prémontrés: histoire et spiritualité. C.E.R.C.O.R. Travaux et Recherches (p. 620). Saint-Etienne: Presses Universitaires de Saint-Etienne.
Ariaens, B. (2000). De bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk te Venlo. In W. I. N. J. Boelens (Red.), Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo (pp. 26-52). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Arkema, M., & Veerman, J.. (2009). Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in twee huizen van het Begijnhof te Breda. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 62, 149-170.
Arnold, E. F. (2019). Environmental History and Hagiography. In S. Kahn Herrick (Red.), Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500 (Vol. 4, pp. 351-372). Leiden: Brill.
Arnold, U. (1997). De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. In J. Mertens (Red.), Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde (Vol. 4, pp. 175-198). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
Arnold, U. (1997). De Duitse Orde als economische factor in Noord-West-Europa tijdens de Middeleeuwen. In J. Mertens (Red.), Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde (Vol. 4, pp. 155-174). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
Arnold, E. F. (2013). Negotiating the Landscape. Environment and Monastic Identity in the Medieval Ardennes (p. 312). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Arnoldussen, S. (2018). ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, Knol, E., & Schokker, J. (Red.), Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Vol. 99, pp. 199-204). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Arnould, A. (1998). De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke au couvent des carmélites de Sion à Bruges. Elementa historiae ordinis praedicatorum (Vol. 5, p. 92). Brussel: Vicariat général des Dominicains.
Arras, J. (2015). De Vita Gummari prosaica: een herbronning. In Felix G.A. Brenart, Leven en verering van Sint-Gummarus. Een onbekende 18de-eeuwse studie over de Lierse stadspatroon (Vol. 9, pp. 121-191). Lier: Liers Genootschap voor Geschiedenis.
Arts, N. (2019). Digging up the dead in Eindhoven. The choir and churchyard of St. Catherine’s, 1200-1850. In R. van Oosten, Schats, R., & Fast, K. (Red.), Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries (Vol. 3, pp. 37-68). Leiden: Sidestone Press.
Arts, N. (2018). Nicolaas Clopper, de wereldkroniek en de omzwervingen van het Florarium temporum. In W. Erven, Pijls, N., Arts, N., & Toorians, L. (Red.), Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven (pp. 113-119). Hilversum: Verloren.
Arts, N. (2013). Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. In P. Bitter, Bonenkampová, V., & Goudriaan, K. (Red.), Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (pp. 23-35). Hilversum: Verloren.
Arts, N. (2009). Het archeologisch onderzoek van het koor en het kerkhof van de Catharinakerk in de middeleeuwse stadskern van Eindhoven. In J. - M. Goris (Red.), Facetten van Kempische Geschiedenis (Vol. 24, pp. 43-54). Herentals: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen.
Arts, N., Hardy, D., & Melssen, J.. (2018). Geschiedenis en archeologie van Mariënhage. In W. Erven, Pijls, N., Arts, N., & Toorians, L. (Red.), Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven (pp. 63-111). Hilversum: Verloren.
Arts, N. (1998). Heilig en profaan. De materiële cultuur van het kerkterrein. In N. Arts & Bijsterveld, A. J. A. (Red.), De schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk (pp. 43-58). Waalre: Stichting Waalres Erfgoed.
ten Arve, W., Klompmakers, E., & Tummers, H.. (2000). Enkele inventarisstukken van de Sint-Martinuskerk te Venlo nader bekeken. In W. I. N. J. Boelens (Red.), Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo (Vol. 17, pp. 53-109). Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
As-Vijvers, A. M. W. (2013). Manuscript Production in a Carmelite Convent: The Case of Cornelia von Wulfskercke. In S. L. Hindman & Marrow, J. (Red.), Books of Hours Reconsidered (Vol. 72, pp. 279-296). London: Harvey Miller.

Pagina's