Bibliografie

Exporteer 5204 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
van Gerven, J. (2016).  Antwerpen in de XIIIe eeuw. De bescheiden opkomst van een stad. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 94(2), 209-254. Abstract
Beets-Anthonissen, M. (2004).  Antwerpen, Sint-Elisabethgasthuis. (Tack, Luc, Dehaeck, Sigrid, Buyle, Marjan, Ed.).Architectuur van Belgische hospitalen. 10, 92-95.
Gaens, T., & Timmermans F. (2015).  Aperçu de l’histoire de la chartreuse des Douze Apôtres au Mont-Cornillon à Liège (1360-1796). (Gaens, Tom, Timmermans, Francis, Ed.).Tradition et transformation. Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne. Colloque international à l’occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010). 306, 11-29.
Mostert, M. (1994).  Apparaat voor de studie van de middeleeuwen. Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie. 28, 96.
Lousberg, L. (2018).  Arabische melodieën in een middeleeuwse Utrechts klooster?. (Jaski, Bart, Mostert, Marco, Vliet, Kaj van, Ed.).Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. 171, 88-93.
Dejongh, G. (1999).  Arable productivity in Flanders and the former territory of Belgium in a long-term perspective (from the Middle Ages to the end of the Ancien Régime. (Bavel, Bas J.P. van, Thoen, Erik, Ed.).Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison. 2, 30-64.
van Bavel, B. J. P. (1999).  Arable yields and total arable output in the Netherlands from the late Middle Ages to the mid-19th century. (Bavel, Bas J.P. van, Thoen, Erik, Ed.).Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison. 2, 85-112.
van Royen, H. (2007).  The archaeological remains of the Cistercian abbey. Our Lady of the Dunes at Koksijde (Flandern, Belgium). A status quaestionis. (Bärenfänger, Rolf, Ed.).Zisterzienser im Norden. Neue Forschungen zur Klosterarchäologie. Symposium bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich vom 19. - 20. Oktober 2006. 9, 37-32.
Theuws, F. C. W. J. (1999).  The archaeology and history of the curia of the abbey of Saint-Trond at Hulsel (province of North Brabant) (c. AD 700-1300). (Theuws, Frans C.W.J., Roymans, Nico, Ed.).Land and Ancestors. Cultural Dynamics in the Urnfield Period and the Middle Ages in the Southern Netherlands. 4, 241-308.
Arkema, M., & Veerman J. (2009).  Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in twee huizen van het Begijnhof te Breda. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 62, 149-170.
Crombie, L. (2013).  The Archery and Crossbow guilds of Late Medieval Bruges. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 150(2), 245-336.
Desmet, P. (2010).  Archief kerkfabriek O.L. Vrouwkerk van Pamele. Regesten der oorkonden. 1501-1535 (2de deel). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 47, 150-220.