Bibliografie

Exporteer 7353 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
As-Vijvers, A. M. W. (2012). Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters – een kwart eeuw later. In M. de Schepper (Red.), Illuminatie, illustratie, boekband & bibliotheek in de Noordelijke Nederlanden. Liber amicorum Jos.M. Hermans († 2007) (Vol. 5, pp. 13-33). Antwerpen: Vereniging van Antwerpse Bibliofielen.
As-Vijvers, A. M. W. (2021). Manuscript production in the monastery of St Hieronymusdal in Lopsen, near Leiden. Oud Holland. Quarterly for Dutch Art History, 134(2-3), 69-100.
As-Vijvers, A. M. W. (2013). Manuscript Production in a Carmelite Convent: The Case of Cornelia von Wulfskercke. In S. L. Hindman & Marrow, J. (Red.), Books of Hours Reconsidered (Vol. 72, pp. 279-296). London: Harvey Miller.
van Asperen, H. (2019). Pelgrimstekens van Onze-Lieve-Vrouwe van Gratie te Scheut. In M. Ilsink, de Klerck, B., & Willemsen, A. (Red.), Het einde van de middeleeuwen: Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus (Vol. 25, pp. 20-25). Nijmegen: Vantilt.
van Asperen, H. (2018). Bedevaarten, insignes en handschriften. In A. M. W. As-Vijvers & Korteweg, A. (Red.), Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit (pp. 300-309). Zwolle-Utrecht-‘s-Gravenhage: WBOOKS-Museum Catharijneconvent-Koninklijke Bibliotheek.
van Asperen, H. (2018). Pelgrimsteken van het Heilig Kruis van Krananburg. In J. B. Oosterman (Red.), Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429) (pp. 108-109). Nijmegen-Zwolle: Museum Het Valkhof-Waanders.
van Asperen, H. (2009). Pelgrimstekens op perkament. Originele en nageschilderde bedevaartssouvenirs in religieuze boeken (ca. 1450 – ca. 1530). Nijmeegse Kunsthistorische Studies (Vol. 16, p. 624). Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies-Nijmegen University Press.
van Asperen, H. (2018). Nonnenkunst. In A. M. W. As-Vijvers & Korteweg, A. (Red.), Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit (pp. 310-319). Zwolle-Utrecht-‘s-Gravenhage: WBOOKS-Museum Catharijneconvent-Koninklijke Bibliotheek.
van Asseldonk, M. (2019). Hoe oud zijn de parochie en de kerk van Goirle?. Rond de Schutsboom. Periodiek van Stichting “De Vyer Heertganghen”, 39(1), 33-43.
Assink, J. (1997). De materiële cultuur van het Agnietenconvent. In F. van der Pol & Smit, M. (Red.), De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (Vol. 100, pp. 59-100). Kampen: Stichting IJsselacademie.
Aten, N., & Clevis, H.. (2019). Methods of ageing and sexing human dry bone put to the test Looking back on the 1987-1988 excavations in the Broerenkerk in Zwolle. In R. van Oosten, Schats, R., & Fast, K. (Red.), Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries (Vol. 3, pp. 167-201). Leiden: Sidestone Press.
Augustus, L., & Jamar, J. T. J.. (1995). Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling. Publikaties Rijksarchief Limburg (Vol. 3, p. 230). Maastricht: Rijksarchief in Limburg. Verkregen van https://www.dbnl.org/tekst/jama004anna01_01/index.php
Augustyn, B. (1994). Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, 31, 73-105.
Ausloos, H. (2018). De Leeuwse Bijbel. Eigen Schoon en De Brabander, 101(2), 125-155.
Ausloos, H. (2019). De Leeuwse Bijbel. Een uniek Brabants bijbelmanuscript uit 1248. Ezra. Bijbels tijdschrift, 50(2), 33-59.
van den Auweele, D. (1994). Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. In Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992) (Vol. 7, pp. 119-132). Brussel.
Avonds, P. (1997). Bij de geboorte van de eerste stand in Brabant. De norbertijner abdijen in de Brabantse politiek tijdens de veertiende eeuw. In S. Van de Perre (Red.), Norbertijnen in de politiek (Vol. 7, pp. 39-46). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.

Pagina's