Bibliografie

Exporteer 7214 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Book
Pansters, K. (2007). De kardinale deugden in de Lage Landen. 1200-1500. Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 108, p. 376). Hilversum: Verloren.
Koch, E. M. F. (1994). De kloosterpoort als sluitpoort? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent. 1200-1600. Maaslandse Monografieën (Vol. XXXI+293, p. XXXI+293). Leeuwarden-Mechelen: Eisma.
Theunissen, C., Maas, P., & Koldeweij, J.. (2011). De koorbanken van Oirschot en Aarschot. Gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk. Nijmeegse Kunsthistorische Studies (Vol. 20, p. 178). Nijmegen: Vantilt.
Doedens, A., & Looijesteijn, H.. (2010). De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster. Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 122, p. 206). Hilversum: Verloren.
Arnould, A. (1998). De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke au couvent des carmélites de Sion à Bruges. Elementa historiae ordinis praedicatorum (Vol. 5, p. 92). Brussel: Vicariat général des Dominicains.
Scheepsma, W. F. (2005). De Limburgsche sermoenen (ca. 1300). De oudste preken in het Nederlands. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen (Vol. 26, p. 430). Amsterdam: Bert Bakker.
Kingma, E. (1993). De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied. Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 36, p. 224). Hilversum: Verloren.
Blomme, L. (1997). De Norbertijner abdij van Averbode. Instrumenta Praemonstratensia (2e ed., Vol. 2, p. 384). Averbode: Praemonstratensia.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (1988). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band I. Regering van Diederik van de Elzas (Juli 1128-17 januari 1168). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. XCVII + 522). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (2009). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band III. Regering van Filips van de Elzas (Tweede deel: 1178-1191). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. CXXXI + 457). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (2001). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band II. Regering van Filips van de Elzas (Eeste deel: 1168-1178). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. XXIV + 348). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
van Synghel, G. (2023). De oorkonden van de abdij van Thorn 950-1300. (T. Ebben, Hartmann, J., & Janssen, A. M. P. P., Vert.)Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Vol. 29, p. 253). Roermond: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Vleeschouwers, C. (1991). De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent. 819-1321. I. Inleiding. Publicaties in 4° (p. XXXII + 136). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
Vleeschouwers, C. (1990). De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent. 819-1321. II. Uitgave. Publicaties in 4° (p. 793). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
van Synghel, G. (2022). De oorkonden van het klooster Sint-Gerlach te Houthem 1202-1293. (W. Govaers, Vert.)Werken van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Vol. 28, p. 190). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Rombouts, L. (2019). De oorsprong van de beiaard. Voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530. Historische Monografieën Vlaanderen (Vol. 4, p. 372). Drongen: Skribis.

Pagina's