Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
1992
Heirbout, D. (1992). Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse feodaliteit in de XIIde eeuw. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 60, 49-62.
Goossens, J. (1992). Gebeeldhouwde piëta's en laatmiddeleeuwse begijnen in de Zuidelijke Nederlanden: een nieuwe relatie. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 46, 239-245.
Koch, A. C. F. (1992). Gérard de Brogne et la maladie du comte Arnoul Ier de Flandre. In J. G. Kruisheer (Red.), Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990) (2e ed., Vol. 29, pp. 107-113). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (1992). Gouda in de late Middeleeuwen. Verslag van lopend onderzoek. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude", 10.
van Schaïk, R., & Diekstra, G. H. J.. (1992). Gronings Mariabeeld in Bilzen?. Groninger Kerken, 9, 67-76.
Grauwen, W. M. (1992). Heeft Norbert in 1113/1114 de bisschopszetel van Kamerijk geweigerd?. Analecta Praemonstratensia, 68(3-4), 196-208.
Goudriaan, K. (1992). Het elfde klooster. Over een handschrift afkomstig uit het convent Emaus in het Land van Stein. In N. D. B. Habermehl (Red.), In die stad van die Goude (Vol. 22, pp. 87-122). Gouda: Historische Vereniging die Goude.
de Moor, G. (1992). Het gezin van Adam van Nispen uit Breda: eerste-steenlegger van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aldaar in 1468. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 45, 59-78.
van Driessche, T. (1992). Het hellerechtshospitaal in het Sint-Pietersdorp te Gent. Functie en ontwikkeling van een middeleeuws proveniershuis. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 46, 47-80.
Koch, A. C. F. (1992). Het Land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij Vlaanderen (met een opmerking over het ontstaan van Oudenaarde). In J. G. Kruisheer (Red.), Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990) (2e ed., Vol. 29, pp. 19-34). Hilversum: Verloren.
van der Velden, G. M. (1992). Het leenhof van de Abdij van Berne. Analecta Praemonstratensia, 68, 302-308.
Leupen, S. M. C. (1992). Het Leidse cellebroederklooster. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 32-49.
Verhoeven, G. (1992). Het voor-reformatorisch doopregister van Molkwerum. Genalogysk Jierboek, 1992, 114-124.
Sirat, C. (1992). Les éditions critiques: un mythe?. In J. Hamesse (Red.), Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux (Vol. 13, pp. 159-171). Louvain-la-Neuve: Institut d'études médiévales.
Paquet, J. (1992). Les matricules universitaires. Typologie des sources du Moyen Age occidental (Vol. 65, p. 149). Turnhout: Brepols.

Pagina's