Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Book
Convens, R. (2022). De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest. Diestsche Cronycke (Vol. 24, p. 216). Diest: Vrienden van het stedelijk Museum & Archief Diest.
Stöver, R. J.. (1997). De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom Utrecht. Clavis Kunsthistorische Monografieën (Vol. 16, p. 203). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Glaudemans, R. (2017). De Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch. Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (p. 440). Zwolle-Amersfoort: WBOOKS-Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Mekking, A. J. J. (1996). De Sint-Nicolaaskapel op het Valkhof te Nijmegen. Patrocinia, functie, voorbeeld en betekenis. Nijmeegse Studiën (Vol. 18, p. 86). Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen.
Lenferink, H. (1998). De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Vorm, geschiedenis en betekenis. Clavis Kunsthistorische Monografieën (Vol. 17, p. 221). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Boer, E. D., & Alma, R. H.. (2004). De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam (p. 488). Bierum: Stichting Boerderijenboek Gemeente Bierum.
Hosten, J. (2006). De tempeliers. De tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen (p. 384). Amsterdam: Pearson Education Benelux.
Hosten, J. (2020). De tempeliers in de Lage Landen (p. 523). Antwerpen-Amsterdam: Horizon.
van Leeuwen, W. (2017). De verdwenen kerken van Noord-Brabant (p. 128). Zwolle: Wbooks.
de Bruijn, M. W. J., Pouw, G., & van der Tuuk, L. A.. (2004). De vestiging van het Duitse Huis in de stad Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht (Vol. 1, p. 46). Hilversum: Verloren.
de Bruijn, M. W. J., Pouw, G., & van der Tuuk, L. A.. (2000). De vestiging van het Duitse huis in de stad Utrecht. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde. Balije van Utrecht (Vol. 1, p. 47). Utrecht.
Roesems, L., & Stautemas, K.. (2021). De vierde feniks. Bier en de abdij van Grimbergen door de eeuwen heen (p. 196). Grimbergen: Abdij der Norbertijnen van Grimbergen.
Lindijer, T. (2000). De vita van Hildegard. Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 68, p. 192). Hilversum: Verloren.
Berghuis, W. J. (2006). De Walfriduskerk van Bedum. Een bijzondere bouwgeschiedenis ontrafeld (p. 237). Groningen: Instituut voor Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.
Pas, P., De Belie, A., & Malengreaux, P.. (1998). De Wase en Gentse Boudelo-abdij: van paleis in de moerassen tot eiland in de Waterwijk. Uitgave van de Culturele Kring Boudelo (Vol. 10). Belsele: Culturele Kring Boudelo.
Van den Nieuwenhuizen, J. (2008). De wijdingsregisters van het bisdom Antwerpen. I. 1570-1611 (p. 235). Antwerpen: Jos Van den Nieuwenhuizen.
Ligtendag, W. A. (1995). De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870. Regio- en landschapsstudies (Vol. 2, p. 368). Groningen: REGIO-Projekt-Stichting Historisch Onderzoek en Beleid.

Pagina's