Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Book
van Synghel, G. (2022). De oorkonden van het klooster Sint-Gerlach te Houthem 1202-1293. (W. Govaers, Vert.)Werken van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Vol. 28, p. 190). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Rombouts, L. (2019). De oorsprong van de beiaard. Voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530. Historische Monografieën Vlaanderen (Vol. 4, p. 372). Drongen: Skribis.
van de Graaf, G. H. (2007). De Oude Kerk van Charlois. Rotterdam: G.H. van de Graaf.
de Keijzer, B. (2015). De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht. 1379. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 154, p. 124). Hilversum: Verloren.
Burgers, J. W. J., & Dijkhof, E. C.. (1995). De oudste stadsrekeningen van Dordrecht. 1283-1287. Apparaat voor de geschiedenis van Holland (Vol. 11, p. XCVI+115). Hilversum: Verloren.
Burgers, J. W. J. (1996). De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen (Vol. 1-3, Vol. 1, p. 820+365 platen). Leuven: Peeters.
Convens, R. (2022). De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest. Diestsche Cronycke (Vol. 24, p. 216). Diest: Vrienden van het stedelijk Museum & Archief Diest.
Stöver, R. J.. (1997). De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom Utrecht. Clavis Kunsthistorische Monografieën (Vol. 16, p. 203). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Glaudemans, R. (2017). De Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch. Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (p. 440). Zwolle-Amersfoort: WBOOKS-Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Mekking, A. J. J. (1996). De Sint-Nicolaaskapel op het Valkhof te Nijmegen. Patrocinia, functie, voorbeeld en betekenis. Nijmeegse Studiën (Vol. 18, p. 86). Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen.
Lenferink, H. (1998). De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Vorm, geschiedenis en betekenis. Clavis Kunsthistorische Monografieën (Vol. 17, p. 221). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Boer, E. D., & Alma, R. H.. (2004). De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam (p. 488). Bierum: Stichting Boerderijenboek Gemeente Bierum.
Hosten, J. (2006). De tempeliers. De tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen (p. 384). Amsterdam: Pearson Education Benelux.
Hosten, J. (2020). De tempeliers in de Lage Landen (p. 523). Antwerpen-Amsterdam: Horizon.

Pagina's