Bibliografie

Exporteer 5528 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
de Beer, R. W. M. (2005).  De verluchting van de Soeterbeeckse handschriften. (Kienhorst, Hans, Ed.).Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck. 11, 31-39.
de Beer, R. W. M. (1999).  Alamire en het Illustere-Lieve-Vrouwe-Broederschap van '-Hertogenbosch. (Schreurs, Eugeen, Ed.).De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit keizer Karels tijd. 40-44.
de Beer, R. W. M. (1998).  Manuscriptproductie en randversieringen in Noord-Brabant. (Bijsterveld, A.J.A., Oudheusden, Jan A.F.M., Stein, Robert M., Ed.).Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie. 64-74.
de Beer, R. W. M. (2015).  Liturgische gewaden in Noord- en Zuid-Holland. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken. 81(2), 18-21.
Beets-Anthonissen, M. (2004).  Antwerpen, Sint-Elisabethgasthuis. (Tack, Luc, Dehaeck, Sigrid, Buyle, Marjan, Ed.).Architectuur van Belgische hospitalen. 10, 92-95.
Begheyn, P. (2010).  Nicolaus Goudanus (1517-1565), een Goudse jezuïet. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 28, 154-157.
Behets, P. (2018).  Heer Willem van Assche, proost van het Sint-Pieterskapittel te Leuven en eerste kanselier van de universiteit. (De Baerdemaecker, Willy, Ed.).Feestbundel Jaak Ockeley. Bi den heylighen Cruce van Assche, Ic wil een goed Brabander wesen. 312-322.
Beijn, J. (1994).  Mesen. Een kleine stad met een grote geschiedenis. Tijdschrift van het gemeentekrediet. 48, 5-36. Abstract
Beit-Arié, M. (1992).  Transmission de textes par scribes et copistes: Interférences inconscientes et critiques. (Hamesse, Jacqueline, Ed.).Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux. 13, 173-196.
Bejczy, I. (2009).  The cardinal virtues at Pope Adrian's grave: A study in context. (Verweij, Michiel, Ed.).De paus uit de Lage Landen. Adrianus VI (1459-1523). 27, 93-106.
Belaen, J. (2016).  Een “ordo sine ordine”? Nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van de benedictijnse kloosterorde in de hoge middeleeuwen. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. 70, 5-24.
Belaen, J. (2018).  The Role of Abbots in the Coordination of Regional Benedictine Monasticism (c. 1130 – c. 1215). (Vanderputten, Steven, Ed.).Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West. 74, 125-150.