Bibliografie

Exporteer 100 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam is O  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Overlaet, K. (2014). Replacing the family? Beguinages in early modern western European cities: an analysis of the family networks of beguines living in Mechelen (1532-1591) . Continuity and change. A journal of social structure, law and demography in past societies, 325-347.
Overlaet, K. (2019). Vrome vrouwen. Over begijnen, die int ghemeyn seer deuchdelick leven. In J. Haemers, Bardyn, A., & Delameillieure, C. (Red.), Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwse stad (pp. 105-131). Antwerpen: Vrijdag.
Overgaauw, E. A. (1995). De liturgie van de Kruisheren in de Middeleeuwen. In M. Mostert & Demyttenaere, A. (Red.), De Betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen (Vol. 22, pp. 195-216). Hilversum: Verloren.
Ouy, G. (1992). Problèmes d’édition des manuscrits autographes médiévaux. In J. Hamesse (Red.), Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux (Vol. 13, pp. 399-314). Louvain-la-Neuve: Institut d'études médiévales.
Oury, G. - M. (2005). L’abbé selon saint Benoît. In D. - M. Dauzet & Plouvier, M. (Red.), Abbatiat et abbés dans l’ordre de Prémontré (Vol. 17, pp. 23-37). Turnhout: Brepols.
Oudhof, J. - W., & Arp, J.. (2017). Schop, kaart en pen: reconstructie van het kloosterterrein. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 158-176). Hilversum: Verloren.
Oudheusden, J. A. F. M. (2018). Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroederschap in ’s- Hertogenbosch (p. 80). Zwolle-’s-Hertogenbosch: WBOOKS-Het Noordbrabants Museum.
Oudesluijs, T. (2018). Een cisterciënzer kroniek met een Utrechts uiterlijk. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 212-217). Hilversum: Verloren.
Oude Nijhuis, J. (2005). Bisschop Balderik en de heilige Plechelmus: feiten, hypothesen, verzinsels en bedrog. In G. Goorhuis & Oude Nijhuis, J. (Red.), Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal (pp. 11-41). Zutphen: Walburg Pers.
Oude Nijhuis, J. (2007). Op zoek naar de heilige Plechelmus. De Maasgouw, 126(4), 115-127.
Oude Nijhuis, J. (2004). Oldenzaal in de Middeleeuwen. In J. Hinke, Hoitink, Y., & Ulrich, E. (Red.), Dat coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal (pp. 13-36). Hengelo: Broekhuis.
Oude Nijhuis, J. (2005). De immuniteit van het Plechelmuskapittel: een reconstructie. In G. Goorhuis & Oude Nijhuis, J. (Red.), Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal (pp. 91-107). Zutphen: Walburg Pers.
Otto, A. (2005). 'Der slecht weg zuo dem himelrich'. Ein oberrheinisches Erbauungsbuch. Edition und Kommentar. Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit (Vol. 42, p. 602). Berlin: Erich Schmidt.
Otten, A. (2009). 'Handtekeningen' van Teutonen. 1220-1794. In T. Thelen (Red.), Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert (pp. 55-65). Gemert: Gemeente Gemert-Bakel.
Otten, D. (2016). Wie was de Apostel der Friezen?. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 19(1), 14-17.
Otten, A. (2009). Gemert soeverein Teutoons. 1220-1794. In T. Thelen (Red.), Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert (Vol. 30, pp. 37-54). Gemert: Gemeente Gemert-Bakel.

Pagina's