Bibliografie

Exporteer 31 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam is Z  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zwierlein, C. A. (2013). Johannes a Lasco und die Devotio moderna um 1540: Kontinuität oder Bruch?. In I. Kwiatkowski & Engelbrecht, J. (Red.), Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts (Vol. 2, pp. 57-74). Münster: Aschendorff.
Zuidervaart, H. J. (2013). Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. (E. Dijkhof, Vert.)Bijdragen tot de geschiedenis der Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht (Vol. 7, p. 204). Hilversum: Verloren.
Zuidema, L. (2009). De functie van kunst in de Nederlandse kartuizerkloosters. In K. Pansters (Red.), Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld van de Roermondse Kartuizers (pp. 48-61 en 253-254). Zwolle-Roermond: Waanders-Stichting De Roermondse Kartuizers.
van Zitteren, C. (2009). De Middeleeuwse Antiphonaria uit de collectie Soeterbeeck. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 12(1), 15-22.
van Zitteren, C. (2009). Brabants monnikenwerk uit Soeterbeeck. Brabants Heem, 61(3), 85-96.
Zijlstra, S. (1996). Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650. Fryske Hisoaryske Rige (Vol. 13, p. XIV+344). Leeuwarden: Fryske Akademy.
Zijlstra, A. J. M. (1993). Het office van Sint Adalbert. Visitekaartje van een middeleeuwse abdij. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 193-214). Hilversum: Verloren.
Zijlstra, S. (1994). Studie and studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. De gegevens uit de testamenten. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 233-258). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Ziegler, J. E. (2004). On the artistic nature of Elisabeth of Spalbeek's ecstasy: The southern Low Countries do matter. In E. E. Kittell & Suydam, M. A. (Red.), The texture of society: medieval women in the southern Low Countries (pp. 181-202). New York: Palgrave Macmillan.
Ziegler, T. A. (2011). The Hospital of Saint John: Exploring Charitable Distribution in High Medieval Brussels. Eä. Journal of Medical Humanities & Social Studies of Science and Technologies, 3, 1-32.
Ziegler, Joanna, E. (1992). Sculpture of compassion: The Pietà and the beguines in the Southern Low Countries c. 1300 - c. 1600. Belgisch Historisch Instituut te Rome. Studies over Kunstgeschiedenis (Vol. 6, p. 414). Brussel-Rome: Belgisch Historisch Instituut te Rome.
Ziegler, T. A. (2015). Considering Netwoks of Charity. Family Traditions, Female Donation Practices, and the Hospital of Saint John in Brussels. Medieval Prosopography. History and Collective Biography, 29 (for 2014), 51-74.
Zey, C. (2019). Hariulf von Oudenburg und der usus curiae im Prozess vor Papst Innozenz II. (1141). In J. Nowak & Strack, G. (Red.), Stilus - modus - usus: Regeln der Konflikt- und Verhandlungsführung am Papsthof des Mittelalters. Rules of Negotiation and Conflict Resolution at the Papal Court in the Middle Ages (Vol. 44, pp. 97-117). Turnhout: Brepols.
Zermatten, C. (2016). Reform Endeavors and the Development of Congregations. Regulating Diversity Within the Carmelite Order. In K. Pansters & Plunkett-Latimer, A. (Red.), Shaping Stability. The Normation and Formation of Religious Life in the Middle Ages (Vol. 11, pp. 245-260). Turnhout: Brepols.
Zermatten, C. (2020). The Carmelite Rule. In K. Pansters (Red.), A Companion to Medieval Rules and Customaries (Vol. 93, pp. 367-392). Leiden: Brill.

Pagina's