Bibliografie

Exporteer 6579 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
d'Otreppe , H. (2004). Saint-Hubert, hôpital des pauvres pèlerins. In L. Tack, Dehaeck, S., & Buyle, M. (Red.), Architectuur van Belgische hospitalen (Vol. 10, pp. 232-233). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Monumenten en Landschappen.
A
Aarts, B. (1994). Ansfried, graaf, bisschop. Een stand van zaken. In J. Coolen & Forschelen, J. (Red.), Opera Omnia. II. Een verzameling geschied- en heemkundige opstellen (pp. 7-85). Thorn: Geschied- en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn'.
Aarts, B. (2016). De Hildewarissen van Sint-Oedenrode en Hilvarenbeek. Tussen legende en waarheid. In A. J. A. Bijsterveld, Roelvink, V., & Biemans, J. (Red.), Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij (pp. 204-229). Woudrichem: Pictures Publishers-Stichting Brabantse Bronnen.
van den Acker, D. (2018). Adam Sasbout. In geur van heiligheid tussen Delft en Brabant. In W. De Baerdemaecker (Red.), Feestbundel Jaak Ockeley. Bi den heylighen Cruce van Assche, Ic wil een goed Brabander wesen (pp. 302-311). Asse: Koninklijke Heemkring Ascania.
Adam, R. (2009). Les bibliothèques privées du XIIIe au XVe siècle. In P. Bruyère & Marchandisse, A. (Red.), Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIII e siècle (Vol. 34, pp. 485-489). Liège: Société des Bibliophiles liégeois.
Adam, R. (2018). Vivre et imprimer dans les Pays-Bas méridionaux (des origines à la Réforme). Nugae humanisticae (Vol. 16-27, p. 349+235). Turnhout: Brepols.
Adam, R., & Snijders, T.. (2016). La bibliothèque de Saint-Jacques, arsenal du savoir. In A. Wilkin, Allart, D., Piavaux, M., & Van den Bossche, B. (Red.), L’église Saint-Jacques à Liège. Templum pulcherrimum. Une histoire, un patrimoine (pp. 79-91). Namur: Institut du Patrimoine wallon.
Adam, R. (2009). Impressum Leodii .. L'imprimerie avant Morhenus. In P. Bruyère & Marchandisse, A. (Red.), Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIII e siècle (Vol. 34, pp. 195-199). Liège: Société des Bibliophiles liégeois.
Adriaenssen, L. F. W. (2009). Het heilseconomische nut van de arme. Brabants Heem, 61(2), 55-63.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). Sint Adriaan van Hilvarenbeek. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 335-346). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). De heerlijke hoeve van Tulder. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 278-334). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Adriaenssen, L. F. W. (1991). Ex familia sancti Norberti. In L. F. W. Adriaenssen (Red.), Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant (pp. 265-288). 's-Hertogenbosch: Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap.
Adriaenssens, S., & Verheyen, K.. (2013). Oude bossen van de Antwerpse Kempen (p. 252). Leuven: Davidsfonds.
van Aelst, J. (2018). Suster Bertken: de kluizenares van Utrecht. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 198-199). Zwolle: Wbooks.
van Aelst, J. (2007). Middelnederlandse bewerkingen van het passieverhaal: Van informatiebron tot meditatietekst. In A. den Hollander, Kwakkel, E., & Scheepsma, W. F. (Red.), Middelnederlandse bijbelvertalingen (Vol. 102, pp. 147-157). Hilversum: Verloren.

Pagina's

Aanpassen of verwijderen uw filters en probeer opnieuw.