Voices of Flanders: orality and constructed orality in the chronicle of Galbert of Bruges

TitelVoices of Flanders: orality and constructed orality in the chronicle of Galbert of Bruges
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar1994
AuteursMurray, A. V.
TijdschriftHandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Volume48
Pagina's103-119